Kristiansund kommune

Kristiansund kommune

Tilkallingsvikarer

Hjemmetjenesten gir bistand og veiledning til eldre, syke eller personer med funksjonsnedsettelser som bor hjemme. Vi har stadig behov for tilkallingsvikarer.

Aktuelle yrkesgrupper er:
• helsefagarbeidere/hjelpepleiere 
• sykepleiere
• vernepleiere
• studenter/elever: sykepleie, helsefag, ergoterapi, fysioterapi og vernepleie
• evt. andre med helse- og sosialfaglig utdanning
• assistenter

Arbeidsområder

• veiledning, tilrettelegging og bistand ut ifra brukerens helse- og omsorgstjeneste behov
• legemiddelhåndtering for gitte faggrupper
• praktisk bistand i hjemmet
• samhandling med andre faggrupper

Kvalifikasjonskrav

• du må ha fylt 18 år
• gode ferdigheter i norsk skriftlig og muntlig (eventuelt annet nordisk språk)
• førerkort klasse B

Personlige egenskaper

• gode samarbeidsevner og kommunikasjonsferdigheter
• omstillingsdyktig og fleksibel
• evne til å arbeide både selvstendig og i team

Ved tilsetting vil det bli lagt vekt på personlig egnethet.

Vi tilbyr

• et arbeidsmiljø med engasjerte medarbeidere og ledere
• varierte arbeidsoppgaver
• en arbeidsplass med fokus på fag og utvikling av tjenesten
• gode interne system på sertifisering
• fokus på pasientsikkerhet

Øvrige vilkår

Tror du at du kan ha fortrinnsrett til stillingen? Se mer om fortrinnsrett her.

Ved tilsetting må godkjent politiattest fremskaffes før arbeidsforholdets start.

Ansettelse skjer etter kommunalt avtaleverk og på de vilkår som framgår av lover, reglement og tariffavtaler. Kommunen har gode pensjons- og forsikringsordninger, inkludert ulykkesforsikring på fritiden. Det tas forbehold om endring av tjenestested, ansvars- og arbeidsområde samt eventuelle tilpasninger i stillingens innhold etter kommunens skiftende behov.

Søknad

Søknad sendes elektronisk via vårt rekrutteringssystem. Søkere som blir innkalt til intervju må ta med attesterte kopier av vitnemål og attester.

Kristiansund kommune ønsker mangfold, og vi oppfordrer kandidater som oppfyller kvalifikasjonskravene til å søke stilling hos oss, uavhengig av alder, kjønn, funksjonshemming eller nasjonal/ etnisk bakgrunn.

Kommunen praktiserer meroffentlighet ved tilsettinger. Det innebærer at søkere må begrunne særskilt hvis en søknad ønskes unntatt offentlighet. Begrunnelsen vil bli vurdert i forhold til reglene i Offentlighetsloven, og søkeren vil bli kontaktet. Hvis det etter kommunens vurdering ikke foreligger en særskilt grunn, vil søker komme med på offentlig søkerliste.

Til din informasjon vil søkere til stillinger aldri bli bedt om å oppgi BankID i forbindelse med søknadsprosessen. Med andre ord må du aldri gi fra deg BankID informasjon i forbindelse med jobbsøking.

Del på:

Referansenummer:

21/979

Fylke:

  • Møre og Romsdal

Jobbtype:

Vikariat

Heltid/Deltid:

Ved behov

Arbeidstid:

Skift / turnus / arbeidstidsordning

Søknadsfrist:

Kontinuerlig

Arbeidssted:

Enhet Hjemmetjenesten

Adresse:

Bedriftsveien 10 6517 Kristiansund

Kontorplassering: