Kristiansund kommune

Hjemmetjenesten

Utdanningsstillinger

Vi har ledig inntil 10 utdanningsstillinger på 14 %, fordelt på flere roder.

Stillingene innebærer arbeid hver 3. helg. Det er mulighet for 21 % stilling ved arbeid hver 2. helg.

De fleste stillingene er på helg og er forbeholdt sykepleier- eller vernepleierstudenter som har bestått 1.studieår, og assistenter som er i et utdanningsløp innen helsearbeiderfaget. De som blir ansatt vil få mulighet til å delta på avdelingenes fagmøter/fagdager, og vil også bli veiledet av en mentor. 
Vennligst spesifiser i søknaden om det er en spesiell rode du ønsker å jobbe på. 

Arbeidsområder

 • veiledning, tilrettelegging og bistand ut fra brukernes behov
 • dokumentasjon i EPJ
 • oppfølging av prosedyrer
 • samhandling med andre faggrupper, tjenester og pårørende
 • ivareta brukermedvirkning
 • utførelse av generelle arbeidsoppgaver i avdelingen

Kvalifikasjonskrav

 • være i et aktivt studieløp innen sykepleie, vernepleie eller helsearbeiderfaget

 • førerkort klasse B
 • gode ferdigheter i norsk skriftlig og muntlig

Personlige egenskaper 

 • samarbeidsevner 
 • kommunikasjonsferdigheter
 • fleksibel

Ved tilsetting vil det bli lagt vekt på personlig egnethet.

Vi tilbyr

 • et arbeidsmiljø med engasjerte medarbeidere og ledere
 • en arbeidsplass med fokus på forbedringsarbeid og utvikling av tjenestene
 • varierte arbeidsoppgaver
 • gode interne system på sertifisering
 • systematisk arbeid knyttet til pasientsikkerhet

Øvrige vilkår

Tror du at du kan ha fortrinnsrett til stillingen? Se mer om fortrinnsrett her.

Ved tilsetting må godkjent politiattest fremskaffes før arbeidsforholdets start.

Ansettelse skjer etter kommunalt avtaleverk og på de vilkår som framgår av lover, reglement og tariffavtaler. Kommunen har gode pensjons- og forsikringsordninger, inkludert ulykkesforsikring på fritiden. Det tas forbehold om endring av tjenestested, ansvars- og arbeidsområde samt eventuelle tilpasninger i stillingens innhold etter kommunens skiftende behov.

Søknad

Søknad sendes elektronisk via vårt rekrutteringssystem. Søkere som blir innkalt til intervju må ta med attesterte kopier av vitnemål og attester.

Kristiansund kommune ønsker mangfold, og vi oppfordrer kandidater som oppfyller kvalifikasjonskravene til å søke stilling hos oss, uavhengig av alder, kjønn, funksjonshemming eller nasjonal/ etnisk bakgrunn.

Kommunen praktiserer meroffentlighet ved tilsettinger. Det innebærer at søkere må begrunne særskilt hvis en søknad ønskes unntatt offentlighet. Begrunnelsen vil bli vurdert i forhold til reglene i Offentlighetsloven, og søkeren vil bli kontaktet. Hvis det etter kommunens vurdering ikke foreligger en særskilt grunn, vil søker komme med på offentlig søkerliste.

Til din informasjon vil søkere til stillinger aldri bli bedt om å oppgi BankID i forbindelse med søknadsprosessen. Med andre ord må du aldri gi fra deg BankID informasjon i forbindelse med jobbsøking.

Del på:

Referansenr:

21/5776

Fylke:

 • Møre og Romsdal

Jobbtype:

Fast

Heltid/Deltid:

Deltid

Arbeidstid:

Skift / turnus / arbeidstidsordning

Søknadsfrist:

20.09.2021

Arbeidssted:

Hjemmetjenesten

Kontaktpersoner:

Adresse:

Bedriftsveien 10 6517 Kristiansund