Kristiansund kommune

Kristiansund kommune

Spesialpedagog

Vi har ledig 100 % fast stilling som spesialpedagog, p.t i Opplæringstjenesten. 

Barnehage og opplæringstjenesten er en enhet bestående av seks kommunale barnehager og opplæringstjenesten.

Avdeling for opplæringstjenester har følgende ansvarsområder:

 • spesialpedagogisk hjelp til førskolebarn
 • logopeditjenester
 • minioritetsspråklig veiledningsarbeid

Opplæringstjenesten bidrar også inn i forebyggende helsetjenester for barn og unge. 

I enheten har vi et felles mål om å redusere behovet for selektive tiltak gjennom å videreutvikle grunnkvaliteten i barnehagene og det forebyggende arbeidet. Det er igangsatt et prosjekt som omfatter PPT, Opplæringstjenesten og barnehagene der vi fokuserer på et tilpasset barnehagetilbud i et tverrfaglig perspektiv. De ansatte i opplæringstjenesten har en sentral rolle i prosjektet.

Arbeidsområder

 • samarbeide med barnehagene om oppfølging av barn med vedtak om spesialpedagogisk hjelp og veiledning til personalet og foreldrene
 • bidra til god kvalitet i det allmennpedagogiske arbeidet i barnehagene
 • bidra til måloppnåelse i prosjektet om tilpasset barnehagetilbud i et tverrfaglig perspektiv

Kvalifikasjonskrav

 • barnehagelærerutdanning med mastergrad innenfor relevante spesialpedagogiske områder 1 års videreutdanning i spesialpedagogikk
 • minimum 3 års erfaring fra arbeid i barnehage
 • god IKT-kompetanse
 • gode kommunikasjonsferdigheter i norsk språk 
 • førerkort klasse B

Dersom søkere med relevant høgskoleutdanning ikke har de nevnte kvalifikasjoner, kan ansettelse som støttepedagog vurderes. 

Ønskelige kvalifikasjoner

 • kompetanse og erfaring innen ASK, autisme, synsnedsettelse, psykisk helsearbeid eller barn med Downs syndrom
 • erfaring med implementering og endringsarbeid

Vi søker deg som

 • har en helhetlig forståelse av system- og individrettet arbeid
 • er varm, inkluderende, tålmodig og tydelig
 • har evne til å arbeide selvstendig og være en pådriver
 • har god samarbeidsevne
 • nytenkende og endringsvillig
 • er positiv til nyere forskning og evner å sette teori ut i praksis

Personlige egenskaper vil bli vektlagt

Spesielle forhold i stillingen

Søkere må kunne disponere egen bil i jobben.

Vi tilbyr

 • å tilhøre en personalgruppe med høy kompetanse
 • nær oppfølging av nyansatte med fast veileder
 • deltakelse i et prosjekt finansiert gjennom Erasmus+ midler, som innebærer internasjonal erfaringsutveksling og samarbeid

Øvrige vilkår

Tror du at du kan ha fortrinnsrett til stillingen? Se mer om fortrinnsrett her.

Ved tilsetting må godkjent politiattest fremskaffes før arbeidsforholdets start.

Ansettelse skjer etter kommunalt avtaleverk og på de vilkår som framgår av lover, reglement og tariffavtaler. Kommunen har gode pensjons- og forsikringsordninger, inkludert ulykkesforsikring på fritiden. Det tas forbehold om endring av tjenestested, ansvars- og arbeidsområde samt eventuelle tilpasninger i stillingens innhold etter kommunens skiftende behov.

Søknad

Søknad sendes elektronisk via vårt rekrutteringssystem. Søkere som blir innkalt til intervju må ta med attesterte kopier av vitnemål og attester.

Kristiansund kommune ønsker mangfold, og vi oppfordrer kandidater som oppfyller kvalifikasjonskravene til å søke stilling hos oss, uavhengig av alder, kjønn, funksjonshemming eller nasjonal/ etnisk bakgrunn.

Kommunen praktiserer meroffentlighet ved tilsettinger. Det innebærer at søkere må begrunne særskilt hvis en søknad ønskes unntatt offentlighet. Begrunnelsen vil bli vurdert i forhold til reglene i Offentlighetsloven, og søkeren vil bli kontaktet. Hvis det etter kommunens vurdering ikke foreligger en særskilt grunn, vil søker komme med på offentlig søkerliste.

Til din informasjon vil søkere til stillinger aldri bli bedt om å oppgi BankID i forbindelse med søknadsprosessen. Med andre ord må du aldri gi fra deg BankID informasjon i forbindelse med jobbsøking.

Del på:

Referansenummer:

23/289

Fylke:

 • Møre og Romsdal

Jobbtype:

Fast

Heltid/Deltid:

Heltid

Arbeidstid:

Dag

Søknadsfrist:

30.01.2023

Arbeidssted:

Opplæringstjenesten

Kontaktpersoner:

Adresse:

Vågeveien 4 6509 Frei

Kontorplassering: