Kristiansund kommune

Kristiansund kommune

Miljøterapeut

Vi søker deg som er fleksibel, løsningsorientert og som samtidig synes utfordringer er spennende! 

Bo og habilitering har ledig følgende faste stillinger i turnus;

 • 2 x 100% stilling som miljøterapeut p.t ved avd. Rensviktunet.
 • 2 x 100% stilling som miljøterapeut p.t ved avd. Bekkefaret 12.

Vennligst spesifiser i søknaden hvilke(n) stillinger du er interessert i. 

Som ansatt i Bo og habilitering blir du en del av et aktivt fagmiljø. Du får dyktige og positive kollegaer som alle jobber for å gi brukerne våre gode tjenester. Vi har fokus på aktivitet, livskvalitet og selvbestemmelse. Du vil være en ressursperson i det miljøterapeutiske arbeidet. Enheten skal bidra til at personer med utviklingshemming eller andre utfordringer og deres familier mottar tjenester som gir rom for å leve gode liv i tråd med egne forutsetninger, interesser og behov.

Visjon Fag: Det gode liv for deg – livskvalitet gjennom hele livet.

Avdeling Bekkefaret 12 yter helse- og omsorgstjenester til voksne mennesker med ulike funksjonsnedsettelser iht individuelle tjenestevedtak. Vårt mål er å legge til rette for aktivitet, hverdagsmestring og god livskvalitet. Avdelingen holder til på Dale. Tjenestemottakerne bor i egne leiligheter tilknyttet personalbasen. Avdelingen er døgnbemannet og består av en tverrfaglig personalgruppe på ca 22 årsverk. Arbeidshverdagen kan beskrives som allsidig, spennende, dynamisk og varierende.

Rensviktunet er i dag et bofellesskap bestående av 10 tjenestemottakerne som bor i egne leiligheter, noen tilknyttet personalbasen. Her bor det voksne mennesker med ulike bistandsbehov og som er i ulike faser av livet. Hos oss har vi fokus på aktivitet og livskvalitet. Avdelingen er døgnbemannet og består av en tverrfaglig personalgruppe på ca. 40 årsverk.

For sykepleiere og vernepleiere gir arbeidsgiver et lønnstillegg på kr. 25.000 (pr. 100 % stilling) ved oppstart. Dette er et rekrutteringstiltak og gis til fast ansatte sykepleiere/vernepleiere i turnusstilling. 

Arbeidsområder

 • sikre faglig gode tjenester til våre tjenestemottakere etter gjeldende lov- og avtaleverk
 • vurdering og oppfølging av vedtak etter kap. 9 i helse- og omsorgstjenesteloven
 • medikamenthåndtering for gitte faggrupper
 • ha en faglig, kreativ og aktiv tilnærming til miljøterapeutisk arbeid
 • ha teamlederfunksjon, samt veilede ansatte og studenter i avdelingen

Kvalifikasjonskrav

 • fortrinnsvis autorisasjon som sykepleier eller vernepleier, men vi oppfordrer også andre med relevant 3-årig universitets- og høgskoleutdanning til å søke
 • gode ferdigheter i norsk muntlig og skriftlig
 • generelt gode IKT-ferdigheter

Ønskelige kvalifikasjoner 

 • kjennskap til velferdsteknologi
 • erfaring fra tjenesteområdet
 • erfaring med utfordrende atferdsproblematikk
 • erfaring med miljøterapeutisk tiltak
 • sertifikat klasse B, manuelt gir

Vi søker deg som 

 • har motivasjon, engasjement og et ønske om å gjøre en forskjell for andre
 • er god på å bygge relasjoner
 • bidrar til et positivt og engasjerende arbeidsmiljø
 • har stor arbeidskapasitet, samt evne og vilje til omstilling og utvikling
 • er ansvarsbevisst og pålitelig

Personlig egnethet vil bli vektlagt. 

Vi tilbyr

 • en arbeidsplass med fokus på fag og utvikling av tjenesten
 • et inkluderende arbeidsmiljø med løsningsorienterte og dyktige medarbeidere
 • varierte og spennende arbeidsoppgaver
 • en meningsfylt arbeidshverdag
 • gode pensjonsordninger. Se mer om pensjonsordningen som gjelder for deg her: KLP  
 • dekning av flytteutgifter etter vedtatte retningslinjer

Spesielle forhold i stillingen

Ansatte i Bo og habilitering må være forberedt på at det av og til må benyttes egen bil i tjenesten, dette blir kompensert med kilometergodtgjørelse. Vi har egne biler til enkelte av tjenestemottakerne våre.

Øvrige vilkår

Tror du at du kan ha fortrinnsrett til stillingen? Se mer om fortrinnsrett her.

Ved tilsetting må godkjent politiattest fremskaffes før arbeidsforholdets start.

Ansettelse skjer etter kommunalt avtaleverk og på de vilkår som framgår av lover, reglement og tariffavtaler. Kommunen har gode pensjons- og forsikringsordninger, inkludert ulykkesforsikring på fritiden. Det tas forbehold om endring av tjenestested, ansvars- og arbeidsområde samt eventuelle tilpasninger i stillingens innhold etter kommunens skiftende behov.

Søknad

Søknad sendes elektronisk via vårt rekrutteringssystem. Søkere som blir innkalt til intervju må ta med attesterte kopier av vitnemål og attester.

Kristiansund kommune ønsker mangfold, og vi oppfordrer kandidater som oppfyller kvalifikasjonskravene til å søke stilling hos oss, uavhengig av alder, kjønn, funksjonshemming eller nasjonal/ etnisk bakgrunn.

Kommunen praktiserer meroffentlighet ved tilsettinger. Det innebærer at søkere må begrunne særskilt hvis en søknad ønskes unntatt offentlighet. Begrunnelsen vil bli vurdert i forhold til reglene i Offentlighetsloven, og søkeren vil bli kontaktet. Hvis det etter kommunens vurdering ikke foreligger en særskilt grunn, vil søker komme med på offentlig søkerliste.

Til din informasjon vil søkere til stillinger aldri bli bedt om å oppgi BankID i forbindelse med søknadsprosessen. Med andre ord må du aldri gi fra deg BankID informasjon i forbindelse med jobbsøking.

Del på:

Referansenummer:

23/430

Fylke:

 • Møre og Romsdal

Jobbtype:

Fast

Heltid/Deltid:

Heltid

Arbeidstid:

Skift / turnus / arbeidstidsordning

Søknadsfrist:

13.02.2023

Tiltredelse:

Etter avtale

Arbeidssted:

Kristiansund kommune

Adresse:

Bekkefaret 13 6518 Kristiansund

Kontorplassering: