Kristiansund kommune

Kristiansund kommune

Fastlegehjemmel med etableringstilskudd ved Sentrum legesenter

Ledig fastlegehjemmel ved Sentrum legesenter med tiltredelse i 2023.

Sentrum legesenter er lokalisert sentralt i Kristiansund sentrum med kort vei til offentlige kommunikasjoner. Legesenteret holder til i lyse og trivelige lokaler og har god tilgang for funksjonshemmede. Legesenteret er godt utstyrt med eget laboratorium og oppdatert datasystem. Legesenteret er veldrevet og har ordnede økonomiske forhold, godt arbeidsmiljø, samt godt miljø for læring og veiledning.

I tillegg til utlyst hjemmel er det 5 allmennleger og 1 privatpraktiserende gynekolog ved legesenteret. Det er ansatt 4 hjelpepersonell (helsesekretær, hjelpepleier og sykepleier).

Listestørrelsen på den ledige hjemmelen er p. t på 1 000 pasienter, men kan endres ved behov.

Kommunen vil i sine vurderinger vektlegge tildeling av hjemmel til lege som vil være med å ta et kollektivt ansvar for å videreutvikle den totale legetjenesten i Kristiansund kommune med vekt på høy kvalitet i pasientbehandling og tilfredse leger, samt ha motivasjon og interesse for drift av legesenteret.

Kommunale legeoppgaver

For tiden er stillingen ikke tillagt offentlig legearbeid, men det vil kunne bli stilt krav om inntil 7,5 timers offentlig legearbeid per uke. Da behovet for kommunale legeoppgaver endres over tid, stilles det krav om fleksibilitet ut fra kommunens skiftende behov. Det stilles krav om deltakelse i det interkommunale legevaktsamarbeidet som dekker kommunene Averøy, Gjemnes, Tingvoll og Kristiansund. I forbindelse med pandemien er det opprettet en luftveislegevakt og en ordinær legevakt. Disse er  pr. tiden lokalisert ved Frei administrasjonsbygg. 

Kvalifikasjonskrav

  • norsk autorisasjon uten begrensning. Gjennomført turnustjeneste, LIS 1 eller tilsvarende
  • søkere som ikke er spesialist i allmennmedisin, må forplikte seg til å gjennomføre spesialisering etter egen avtale med kommunen
  • gode kommunikasjonsferdigheter i norsk, både muntlig og skriftlig

Legekontorets preferanser vil bli vektlagt.

Ønskelig kvalifikasjonskrav

  • erfaring fra allmennmedisin i Norge

Personlige egenskaper

  • gode ferdigheter i kommunikasjon og samhandling
  • høy arbeidskapasitet

Personlig egnethet vil bli vektlagt. 

Vi tilbyr

  • etableringstilskudd
  • ALIS-avtale

Øvrige vilkår

Ved tilsetting må godkjent politiattest fremskaffes før arbeidsforholdets start.  

Søknad

Søknad sendes elektronisk via vårt rekrutteringssystem. Søkere som blir innkalt til intervju må ta med attesterte kopier av vitnemål og attester.

Kristiansund kommune ønsker mangfold, og vi oppfordrer kandidater som oppfyller kvalifikasjonskravene til å søke stilling hos oss, uavhengig av alder, kjønn, funksjonshemming eller nasjonal/ etnisk bakgrunn.

Kommunen praktiserer meroffentlighet ved tilsettinger. Det innebærer at søkere må begrunne særskilt hvis en søknad ønskes unntatt offentlighet. Begrunnelsen vil bli vurdert i forhold til reglene i Offentlighetsloven, og søkeren vil bli kontaktet. Hvis det etter kommunens vurdering ikke foreligger en særskilt grunn, vil søker komme med på offentlig søkerliste.

Til din informasjon vil søkere til stillinger aldri bli bedt om å oppgi BankID i forbindelse med søknadsprosessen. Med andre ord må du aldri gi fra deg BankID informasjon i forbindelse med jobbsøking.

Del på:

Referansenummer:

23/431

Fylke:

  • Møre og Romsdal

Jobbtype:

Fast

Heltid/Deltid:

Heltid

Søknadsfrist:

13.02.2023

Tiltredelse:

2023

Arbeidssted:

Sentrum legesenter

Adresse:

Tempoveien 23 6508 Kristiansund

Kontorplassering: