Kristiansund kommune

Kristiansund kommune

Inspektør

Kristiansund kommune har ledig 100% fast stilling som inspektør ved Bjerkelund skole.

Bjerkelund skole ligger i bydel Frei, rett ved solsletta boligfelt. Vi er i dag 208 elever fordelt på 1.-7. trinn. Vi er rundt 30 personer som har enheten som arbeidssted. Administrasjonen ved skolen består av rektor og inspektør, sekretær i 50% stilling, samt sfo-leder. I tillegg til hovedbygning består skolen av en ganske ny og moderne brakkerigg.

Arbeidsområder

Inspektør ved Bjerkelund vil være en naturlig del av skolens lederteam. I tett samarbeid med rektor, vil undervisningsinspektør være en sentral medspiller i skolen og kommunens utviklingsarbeid. Inspektør er direkte underlagt rektor, og vil blant annet ha følgende arbeidsområder:

 • administrative oppgaver som vikarinnleie, timeplan, innkjøp, samt tilrettelegging for undervisning og læring
 • veilede lærere og annet personale
 • delta på ledernivå i skolen sitt pedagogiske utviklingsarbeid
 • tverrfaglig samarbeid med eksterne samarbeidspartnere og foresatte
 • noe undervisning er tillagt stillingen

Kvalifikasjonskrav

 • godkjent lærerutdanning og undervisningskompetanse for barnetrinnet
 • minst tre års erfaring innenfor skolesektoren
 • god digital kompetanse
 • god formidlingsevne, både skritflig og muntlig

Ønskelige kvalifikasjoner 

 • erfaring med pedagogisk utviklingsarbeid
 • gode kunnskaper om spesialundervisning og tilpasset undervisning
 • videreutdanning innen skoleledelse

Personlige egenskaper 

Vi søker etter deg som ønsker å være en pådriver for god skoleutvikling og har evne til å lede tydelig og tillitsbasert både pedagogisk og administrativt. Det er ønskelig at du kjenner deg igjen i flest mulig av følgende personlige egenskaper:

 • har en tydelig og inkluderende lederstil
 • er ryddig og strukturert
 • har gode samarbeidsevner og god relasjonskompetanse
 • arbeider målrettet med skoleutvikling
 • har en åpen og tydelig kommunikasjon
 • har et høyt engasjement for elevenes læring

Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Vi tilbyr

 • en skole som jobber med skoleutvikling
 • en skole som vektlegger et trygt og godt læringsmiljø
 • samarbeids- og utviklingsorienterte kollegaer
 • et åpent og inkluderende arbeidsmiljø

Øvrige vilkår

Tror du at du kan ha fortrinnsrett til stillingen? Se mer om fortrinnsrett her.

Ved tilsetting må godkjent politiattest fremskaffes før arbeidsforholdets start.

Ansettelse skjer etter kommunalt avtaleverk og på de vilkår som framgår av lover, reglement og tariffavtaler. Kommunen har gode pensjons- og forsikringsordninger, inkludert ulykkesforsikring på fritiden. Det tas forbehold om endring av tjenestested, ansvars- og arbeidsområde samt eventuelle tilpasninger i stillingens innhold etter kommunens skiftende behov.

Søknad

Søknad sendes elektronisk via vårt rekrutteringssystem. Søkere som blir innkalt til intervju må ta med attesterte kopier av vitnemål og attester.

Kristiansund kommune ønsker mangfold, og vi oppfordrer kandidater som oppfyller kvalifikasjonskravene til å søke stilling hos oss, uavhengig av alder, kjønn, funksjonshemming eller nasjonal/ etnisk bakgrunn.

Kommunen praktiserer meroffentlighet ved tilsettinger. Det innebærer at søkere må begrunne særskilt hvis en søknad ønskes unntatt offentlighet. Begrunnelsen vil bli vurdert i forhold til reglene i Offentlighetsloven, og søkeren vil bli kontaktet. Hvis det etter kommunens vurdering ikke foreligger en særskilt grunn, vil søker komme med på offentlig søkerliste.

Til din informasjon vil søkere til stillinger aldri bli bedt om å oppgi BankID i forbindelse med søknadsprosessen. Med andre ord må du aldri gi fra deg BankID informasjon i forbindelse med jobbsøking.

Del på:

Referansenummer:

23/450

Fylke:

 • Møre og Romsdal

Jobbtype:

Fast

Heltid/Deltid:

Heltid

Arbeidstid:

Dag

Søknadsfrist:

06.02.2023

Arbeidssted:

Bjerkelund skole

Kontaktpersoner:

Adresse:

Vågeveien 4 6501 Kristiansund

Kontorplassering: