Kristiansund kommune

Kristiansund kommune

Barnevernkurator

Vi har ledig 100 % midlertidig stilling som barnevernkurator ved Barnevernstjenesten fra 01.02.23-31.12.23

Barneverntjenesten er organisert som et interkommunalt samarbeid, der Kristiansund er vertskommune. Tjenesten tilhører enheten Barn, familie og helse og er lokalisert i Frei administrasjonsbygg (tidl. Frei rådhus). Barneverntjenesten er en aktiv arbeidsplass i et spennende fagfelt som er i stor utvikling. Vi har et godt arbeidsmiljø med engasjerte og faglig sterke medarbeidere. Vi trenger deg som ønsker å være en del av vårt arbeidsmiljø og ønsker personlig og faglig utvikling. Du må like høyt tempo og tåle stort arbeidspress, men du må også mene at humor og gode kollegarelasjoner er viktig. I ditt arbeid vil du ha mye kontakt med barn og unge, deres familie, nettverk og med samarbeidspartner. 

Arbeidsområder

 • saksbehandling etter lov om barneverntjenester
 • aktiv samhandling og samarbeid med barn, foreldre og andre instanser
 • andre aktuelle arbeidsoppgaver kan bli tillagt stillingen.

Det må påregnes arbeid utenom normal arbeidstid og reisevirksomhet ved behov.

Kvalifikasjonskrav

 • 3-årig sosialfaglig høgskoleutdanning, fortrinnsvis barnevernspedagog eller sosionom, annen relevant pedagogisk utdannelese kan vurderes
 • erfaring fra sosialt arbeid generelt og kommunalt barnevernsarbeid
 • god skriftlig og muntlig fremstillingsevne
 • må ha førerkort og kunne disponere egen bil


Ønskelige kvalifikasjoner 

 • ha interesse og kunnskap om kommunal barneverntjeneste
 • erfaring med saker til Fylkesnemnda

Personlige egenskaper 

 • kan sette seg inn i og reflektere rundt sammensatte problemstillinger
 • kan formidle informasjon og faglige vurderinger på en tydelig måte, både muntlig og skriftlig
 • er fleksibel, løsningsfokusert og har gode samarbeidsevner
 • kan arbeide systematisk, selvstendig, under press og etter gitte frister

Personlige egenskaper vil bli vektlagt

Vi tilbyr

 • en arbeidsplass med dtort fokus på faktorer som fremmer et godt arbeidsmiljø
 • opplæring, mulighet for faglig oppdatering og utvikling
 • en tjeneste med høy faglig standard og fokus på tidlig innsats
 • dekning av flytteutgifter etter vedtatte retningslinjer
 • gode pensjonsordninger. Se mer om pensjonsordningen som gjelder for deg her: KLP  SPK 

Øvrige vilkår

Tror du at du kan ha fortrinnsrett til stillingen? Se mer om fortrinnsrett her.

Ved tilsetting må godkjent politiattest fremskaffes før arbeidsforholdets start.

Ansettelse skjer etter kommunalt avtaleverk og på de vilkår som framgår av lover, reglement og tariffavtaler. Kommunen har gode pensjons- og forsikringsordninger, inkludert ulykkesforsikring på fritiden. Det tas forbehold om endring av tjenestested, ansvars- og arbeidsområde samt eventuelle tilpasninger i stillingens innhold etter kommunens skiftende behov.

Søknad

Søknad sendes elektronisk via vårt rekrutteringssystem. Søkere som blir innkalt til intervju må ta med attesterte kopier av vitnemål og attester.

Kristiansund kommune ønsker mangfold, og vi oppfordrer kandidater som oppfyller kvalifikasjonskravene til å søke stilling hos oss, uavhengig av alder, kjønn, funksjonshemming eller nasjonal/ etnisk bakgrunn.

Kommunen praktiserer meroffentlighet ved tilsettinger. Det innebærer at søkere må begrunne særskilt hvis en søknad ønskes unntatt offentlighet. Begrunnelsen vil bli vurdert i forhold til reglene i Offentlighetsloven, og søkeren vil bli kontaktet. Hvis det etter kommunens vurdering ikke foreligger en særskilt grunn, vil søker komme med på offentlig søkerliste.

Til din informasjon vil søkere til stillinger aldri bli bedt om å oppgi BankID i forbindelse med søknadsprosessen. Med andre ord må du aldri gi fra deg BankID informasjon i forbindelse med jobbsøking.

Del på:

Referansenummer:

23/432

Fylke:

 • Møre og Romsdal

Jobbtype:

Vikariat

Heltid/Deltid:

Heltid

Arbeidstid:

Dag

Søknadsfrist:

06.02.2023

Arbeidssted:

Barneverntjenesten

Adresse:

Fosnagata 13 6509 Kristiansund

Kontorplassering: