Kristiansund kommune

Kristiansund kommune

Kreftsykepleier

Er du sykepleier med godt faglig fokus på helhetlig omsorg for pasienter og deres pårørende innen kreftomsorgen? Da er en stilling som kreftsykepleier hos oss på Storhaugen helsehus et godt valg!

I denne stillingen gir arbeidsgiver et lønnstillegg på kr. 25.000 (pr. 100 % stilling) ved oppstart. Dette er et rekrutteringstiltak og gis til fast ansatte sykepleiere i turnusstilling. 

Vi har ledig 100% fast stilling som kreftsykepleier, pt. ved avdeling for palliasjon og øyeblikkelig hjelp. 

Storhaugen helsehus drifter kommunens korttidsplasser for utredning, kartlegging og behandling, spesialiserte korttidsplasser som rehabilitering og palliasjon, samt interkommunale øyeblikkelig hjelp døgntilbud, pr. tiden 42 plasser i 3 avdelinger. Korttidsavdelingene skal i 2026 flytte inn i Distriksmedisinsk senter (DMS) i Kristiansund.

Som kreftsykepleier hos oss vil du i tillegg til helhetlig oppfølging av pasient og pårørende, ha et medansvar for veiledning relatert til pasientoppfølging, opplæring og undervisning innen fagområdet.

Arbeidsområder

 • helhetlig sykepleiefaglig ansvar for inneliggende pasienter
 • mottak av pasienter
 • samhandling og kommunikasjon med pasient, pårørende, hjemmetjeneste og andre aktører
 • medansvar for oppfølging, utvikling og opprettelse av rutiner i døgnavdelingene
 • veiledning av kollega og studenter i avdelingen

Kvalifikasjonskrav

 • norsk autorisasjon som sykepleier
 • videreutdanning innen kreftsykepleie, søkere under utdanning i kreftsykepleie vil også bli vurdert
 • god skriftlig og muntlig fremstillingsevne
 • god digital kompetanse

Ønskelige kvalifikasjoner

 • arbeidserfaring med pasientgruppen
 • erfaring med NEWS, palliativ plan og livets siste dager
 • erfaring med opplæring, undervisning og veiledning
 • videreutdanning i praksisveiledning

Personlige egenskaper

Som kreftsykepleier jobber du som oftest med flere grupper helsepersonell, så du må ha gode samarbeidsegenskaper og kommunikasjonsevner. Ofte vil du møte mennesker i en vanskelig livssituasjon, derfor er empati og tillitsskapende evner viktig. Du må kunne opptre med ro i kaotiske situasjoner og ha evne til å formidle et budskap på en klar, korrekt og god måte. Du må kunne jobbe med teknologi, da det benyttes velferdsteknologiske løsninger og ulikt medisinskteknisk utstyr

Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Spesielle forhold i stillingen

Arbeidstid er pt. i 2-delt turnus.

For sykepleiere under utdanning vil en eventuell økonomisk dekning av utdanningsløp fra arbeidsgiver medføre avtale om bindingstid etter gjeldende retningslinjer.

Vi tilbyr

 • opplæring og veiledning gitt av fagsykepleier, samt faste ansatte som blir dine kontaktpersoner i prøveperioden
 • et inkluderende og godt arbeidsmiljø
 • et sterkt fagmiljø som jobber systematisk med fag og kvalitet, der pasienten sine helseutfordringer blir sett opp mot de ressurser, ønsker og mål denne har for eget liv
 • fagdager, personalmøter, sykepleier- og hjelpepleiermøter i turnus
 • god internopplæring og sertifisering i medisinskteknisk utstyr og prosedyrer
 • flyttegodtgjørelse etter vedtatte retningslinjer
 • gode pensjonsordninger. Se mer om pensjonsordningen som gjelder for deg her: KLP  SPK 

Øvrige vilkår

Tror du at du kan ha fortrinnsrett til stillingen? Se mer om fortrinnsrett her.

Ved tilsetting må godkjent politiattest fremskaffes før arbeidsforholdets start.

Ansettelse skjer etter kommunalt avtaleverk og på de vilkår som framgår av lover, reglement og tariffavtaler. Kommunen har gode pensjons- og forsikringsordninger, inkludert ulykkesforsikring på fritiden. Det tas forbehold om endring av tjenestested, ansvars- og arbeidsområde samt eventuelle tilpasninger i stillingens innhold etter kommunens skiftende behov.

Søknad

Søknad sendes elektronisk via vårt rekrutteringssystem. Søkere som blir innkalt til intervju må ta med attesterte kopier av vitnemål og attester.

Kristiansund kommune ønsker mangfold, og vi oppfordrer kandidater som oppfyller kvalifikasjonskravene til å søke stilling hos oss, uavhengig av alder, kjønn, funksjonshemming eller nasjonal/ etnisk bakgrunn.

Kommunen praktiserer meroffentlighet ved tilsettinger. Det innebærer at søkere må begrunne særskilt hvis en søknad ønskes unntatt offentlighet. Begrunnelsen vil bli vurdert i forhold til reglene i Offentlighetsloven, og søkeren vil bli kontaktet. Hvis det etter kommunens vurdering ikke foreligger en særskilt grunn, vil søker komme med på offentlig søkerliste.

Til din informasjon vil søkere til stillinger aldri bli bedt om å oppgi BankID i forbindelse med søknadsprosessen. Med andre ord må du aldri gi fra deg BankID informasjon i forbindelse med jobbsøking.

Del på:

Referansenummer:

23/4732

Fylke:

 • Møre og Romsdal

Jobbtype:

Fast

Heltid/Deltid:

Heltid

Arbeidstid:

Skift / turnus / arbeidstidsordning

Søknadsfrist:

18.03.2024

Arbeidssted:

Kristiansund kommune

Adresse:

Tempoveien 23 6508 Kristiansund

Kart: