Kristiansund kommune

Responssenteret

Vi søker helsefaglig operatør til spennende deltidsstilling

Vi har ledig 19,72 % fast stilling som operatør ved Responssenteret med arbeid i turnus hver 3. helg. Det er mulighet for større stilling i vikariat ved ferieavvikling og annet fravær i avdelingen.

Responssenteret (RRO) betjener i dag mottak og videreformidling av ca. 2500 ulike velferdsteknologiske teknologier fra 11 kommuner på Nordmøre og i Romsdal. RRO har også mottak av automatiske brannalarmer og andre tekniske varsel fra flere kommunale og private bygninger i Kristiansund. RRO samarbeider vi også med kommunalteknikk og NEAS om overvåkning, mottak av feilmeldinger.

Responssenteret (RRO) i Kristiansund har operatører, teknikere, leder og prosjektledere i sin avdeling og er i dag organisert under enhet Legetjenester. RRO er samlokalisert med legevakt, legevaktsformidling og ambulanse ved et nybygg på Løkkemyra og er en faglig puls for velferdsteknologi i regionen.

Arbeidsområder 

 • vurdering, avklaring og håndtering av alarmer fra velferdsteknologiske hjelpemidler/sensorer, samt kontakt med brukere, hjemmetjenesten og pårørende
 • mottak og videreformidling av brannalarmer i Kristiansund, kommunikasjon med 110, 112 og 113 -sentral
 • overvåking av ulike tekniske sensorer for både det kommunale og private markedet; NEAS, Kristiansund kommune m.fl
 • administrative oppgaver i forbindelse med med journalføring og e-meldinger
 • kontakt og kvalitetsforbedring sammen med medlemskommuner, prosedyreutvikling og kvalitetsarbeid
 • montering av velferdsteknologi 

Kvalifikasjonskrav 

 • fortrinnsvis norsk autorisasjon som helsefagarbeider/hjelpepleier eller ambulansearbeider
 • annen helsefaglig utdanning med relevant erfaring fra helse- og omsorgsarbeid kan bli vurdert
 • gode ferdigheter i norsk skriftlig og muntlig
 • gode digitale ferdigheter 
 • førerkort klasse B. Deler av stillingen medfører hjemmebesøk alene eller sammen med tekniker for å montere opp eller ta ned velferdsteknologi hos hjemmeboende.

Ønskelige kvalifikasjoner 

 • relevant klinisk arbeidserfaring fra eksempelvis ambulanse, hjemmebaserte tjenester eller sykehus
 • erfaring med bruk av velferdsteknologi
 • videreutdanning innen velferdsteknologi 
 • erfaring eller utdanning innen demensfaget eller psykisk helse
 • det er ønskelig at du som søker denne stillingen er fleksibel til på jobbe som tilkallingsvikar ved fravær i avdelingen. 

Personlige egenskaper 

 • evne til å strukturere, organisere og prioritere arbeidsoppgaver
 • evne til å ta beslutninger under press
 • evne til å arbeide både selvstendig og i team
 • gode kommunikasjonsferdigheter
 • evner å jobbe selvstendig med fagutvikling samtidig som du kan lede dine kollegaer

Spesielle forhold i stillingen

Deler av stillingen medfører hjemmebesøk alene eller sammen med tekniker for å montere opp eller ta ned velferdsteknologi hos hjemmeboende.

Vi tilbyr

 • arbeid innenfor et helsefaglig område i sterk vekst
 • egen plan for kompetanseheving innenfor digitale tjenester
 • et fagmiljø som jobber systematisk med fokus på fag og kvalitet i samarbeid med medlemskommunene og til det beste for pasienten
 • dekning av flytteutgifter etter vedtatte retnigslinjer
 • gode pensjonsordninger. Se mer om pensjonsordningen her: KLP

Øvrige vilkår

Tror du at du kan ha fortrinnsrett til stillingen? Se mer om fortrinnsrett her.

Ansettelse skjer etter kommunalt avtaleverk og på de vilkår som framgår av lover, reglement og tariffavtaler. Kommunen har gode pensjons- og forsikringsordninger, inkludert ulykkesforsikring på fritiden. Det tas forbehold om endring av tjenestested, ansvars- og arbeidsområde samt eventuelle tilpasninger i stillingens innhold etter kommunens skiftende behov.

Søknad

Søknad sendes elektronisk via vårt rekrutteringssystem. Søkere som blir innkalt til intervju må ta med attesterte kopier av vitnemål og attester.

Kristiansund kommune ønsker mangfold, og vi oppfordrer kandidater som oppfyller kvalifikasjonskravene til å søke stilling hos oss, uavhengig av alder, kjønn, funksjonshemming eller nasjonal/ etnisk bakgrunn.

Kommunen praktiserer meroffentlighet ved tilsettinger. Det innebærer at søkere må begrunne særskilt hvis en søknad ønskes unntatt offentlighet. Begrunnelsen vil bli vurdert i forhold til reglene i Offentlighetsloven, og søkeren vil bli kontaktet. Hvis det etter kommunens vurdering ikke foreligger en særskilt grunn, vil søker komme med på offentlig søkerliste.

Til din informasjon vil søkere til stillinger aldri bli bedt om å oppgi BankID i forbindelse med søknadsprosessen. Med andre ord må du aldri gi fra deg BankID informasjon i forbindelse med jobbsøking.

Del på:

Referansenummer:

24/908

Fylke:

 • Møre og Romsdal

Jobbtype:

Fast

Heltid/Deltid:

Deltid

Arbeidstid:

Skift / turnus / arbeidstidsordning

Søknadsfrist:

05.03.2024

Arbeidssted:

Kristiansund kommune

Kontaktpersoner:

Adresse:

Øvre Enggate 8, 6509 Kristiansund

Kart: