Kristiansund kommune

Kristiansund kommune

Fagleder deltidsstyrkene

Vi har ledig 100 % fast stilling som fagleder for utrykningsstyrkene i Nordmøre interkommunale brann- og redningstjeneste (NIBR).

Om stillingen

NIBR er et brannsamarbeid mellom kommunene Kristiansund, Aure, Averøy og Smøla. NIBR har seks brannstasjoner og tre depoter fordelt utover de fire medlemskommunene. Samarbeidet ble iverksatt 01.01.2019, og til sammen er vi i overkant av 90 ansatte. Av disse er 76 brannkonstabler enten på heltid eller på deltid, de resterende er brannforebyggere, inspektører og i administrasjonen.

Vi søker nå etter en engasjert og utviklingsorientert fagleder for deltidsstyrkene på Averøy, Smøla og Aure. Du vil som fagleder ha all oppfølging av de tre nevnte deltidsstyrkene. Stillingen ligger til beredskapsavdelingen i Kristiansund kommune, og du vil rapportere til avdelingsleder beredskap. 

Arbeidsområder

 • tjeneste i brann- og redningsvesenet
 • lede og organisere deltidsseksjonen
 • nestleder ved beredskapsavdelingen
 • delta i overordnet vakt (innsatsledervakt)
 • personaloppgaver, samt administrativt og faglig ansvar for deltidsstasjonene
 • ansvarlig for systemer og dokumentasjon
 • legge til rette for samarbeid mellom brannstasjonene
 • koordinere innkjøp og anskaffelser
 • rapportere til avdelingsleder beredskap
 • være bindeleddet i HMS- og kvalitetsarbeidet mellom deltidsstyrkene og hovedstasjonen i Kristiansund

Kvalifikasjonskrav

 • brannfaglig utdanning og erfaring fra tilsvarende utdanning
 • førerkort klasse C og 160
 • kurs fra Brann- og redningsskolen ledelse trinn D og E eller være villig til å ta dette
 • gode formidlingsevner i norsk og engelsk, både skriftlig og muntlig
 • gode digitale ferdigheter

Ønskelige kvalifikasjoner

 • ha erfaring som brannmester eller utrykningsleder
 • ha erfaring eller interesse som instruktør

Personlige egenskaper 

 • være en tydelig og motiverende fagleder med høy sosial kompetanse
 • stor gjennomføringsevne og beslutningsdyktighet
 • kunne delegere og inspirere
 • fungerer godt i stressende situasjoner
 • fleksibel og omstillingsvillig
 • dine arbeidskolleger beskriver deg som en lagspiller

Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Spesielle forhold i stillingen

 • du må være villig til å inngå i vaktordning som innsatsleder brann
 • noe reisevirksomhet mellom de ulike lokasjonene i NIBR må påberegnes

Stillingen innebærer bostedsplikt for å sikre at brannvesenet er utrustet og bemannet slik at lov- og forskriftspålagte oppgaver blir utført tilfredsstillende, jf. Brann- og redningsvesensforskriften. Dette betyr at fast bopel må ligge innenfor maks 25 minutters kjøretid fra Kristiansund Brannstasjon, uavhengig av tid på døgnet. Ved flytting utenfor avtalt avstand fra Kristiansund Brannstasjon skal arbeidsgiver orienteres, og dette kan medføre oppsigelse av ansettelsesforholdet.

Vi tilbyr

 • spennende og varierte arbeidsoppgaver i en stilling hvor du kan bidra til gode brann- og redningstjenester for innbyggerne
 • et sterkt fagmiljø med engasjerte kolleger og ledere
 • dekning av flytteutgifter etter vedtatte retningslinjer
 • gode pensjonsordninger. Se mer om pensjonsordningen som gjelder for deg her: KLP

Øvrige vilkår

Tror du at du kan ha fortrinnsrett til stillingen? Se mer om fortrinnsrett her.

Ved tilsetting må godkjent politiattest fremskaffes før arbeidsforholdets start.

Ansettelse skjer etter kommunalt avtaleverk og på de vilkår som framgår av lover, reglement og tariffavtaler. Kommunen har gode pensjons- og forsikringsordninger, inkludert ulykkesforsikring på fritiden. Det tas forbehold om endring av tjenestested, ansvars- og arbeidsområde samt eventuelle tilpasninger i stillingens innhold etter kommunens skiftende behov.

Søknad

Søknad sendes elektronisk via vårt rekrutteringssystem. Søkere som blir innkalt til intervju må ta med attesterte kopier av vitnemål og attester.

Kristiansund kommune ønsker mangfold, og vi oppfordrer kandidater som oppfyller kvalifikasjonskravene til å søke stilling hos oss, uavhengig av alder, kjønn, funksjonshemming eller nasjonal/ etnisk bakgrunn.

Kommunen praktiserer meroffentlighet ved tilsettinger. Det innebærer at søkere må begrunne særskilt hvis en søknad ønskes unntatt offentlighet. Begrunnelsen vil bli vurdert i forhold til reglene i Offentlighetsloven, og søkeren vil bli kontaktet. Hvis det etter kommunens vurdering ikke foreligger en særskilt grunn, vil søker komme med på offentlig søkerliste.

Til din informasjon vil søkere til stillinger aldri bli bedt om å oppgi BankID i forbindelse med søknadsprosessen. Med andre ord må du aldri gi fra deg BankID informasjon i forbindelse med jobbsøking.

Del på:

Referansenummer:

24/978

Fylke:

 • Møre og Romsdal

Jobbtype:

Fast

Heltid/Deltid:

Heltid

Arbeidstid:

Dag

Søknadsfrist:

26.02.2024

Arbeidssted:

Kristiansund kommune

Kontaktpersoner:

Adresse:

Vågeveien 4 6509 Kristiansund

Kart: