Kristiansund kommune

Våre ledige stillinger

Stillingstittel
Avdeling
Arbeidssted
Søknadsfrist
Avdeling:
Barn, familie og helse
Arbeidssted:
Forebyggende helsetjenester
Søknadsfrist:
12.02.2020
Avdeling:
Barn, familie og helse
Arbeidssted:
Barneverntjenesten
Søknadsfrist:
12.02.2020
Avdeling:
Barn, familie og helse
Arbeidssted:
Barneverntjenesten
Søknadsfrist:
11.02.2020
Avdeling:
Psykisk helse og rus
Arbeidssted:
Psykisk helse og rus, avd. Tollåsenga boområde
Søknadsfrist:
10.02.2020
Avdeling:
Brann og redning
Arbeidssted:
Forebyggende avdeling
Søknadsfrist:
17.02.2020
Avdeling:
Storhaugen helsehus
Arbeidssted:
Storhaugen helsehus
Søknadsfrist:
10.02.2020
Avdeling:
Kommunalteknikk
Arbeidssted:
Avløpsavdelingen
Søknadsfrist:
10.02.2020
Avdeling:
Kommunalteknikk
Arbeidssted:
Anleggsavdelingen
Søknadsfrist:
17.02.2020
Avdeling:
Storhaugen helsehus
Arbeidssted:
Storhaugen helsehus, avd. for palliasjon og øyeblikkelig hjelp
Søknadsfrist:
10.02.2020
Avdeling:
Kommunalteknikk
Arbeidssted:
Anleggsavdelingen
Søknadsfrist:
17.02.2020
Avdeling:
Bo og habilitering
Arbeidssted:
Godhaugen 42 og Vikarpool
Søknadsfrist:
27.01.2020
Avdeling:
Eiendomsdrift
Arbeidssted:
Søknadsfrist:
27.01.2020
Avdeling:
Storhaugen helsehus
Arbeidssted:
Søknadsfrist:
03.02.2020
Avdeling:
IKT
Arbeidssted:
Sentraladministrasjonen
Søknadsfrist:
27.01.2020
Avdeling:
Økonomiseksjonen
Arbeidssted:
Sentraladministrasjonen
Søknadsfrist:
27.01.2020

Eksisterende bruker?

Ikke registrert bruker?

Som registrert bruker får du blant annet tilgang til CV-registrering og profilbasert jobbvarsling.