Kristiansund kommune

PPT for Ytre Nordmøre

Logoped/pp - rådgiver

Vi har ledig 100 % fast stilling for logoped/pp - rådgiver.

Kontoret har i dag ca 17 fagstillinger som er ansvarlige for barn i førskolealder, i grunnskole og videregående skoler, samt for voksne som har rettigheter etter Opplæringsloven. Kontoret betjener 4 kommuner på Ytre Nordmøre (Smøla, Aure, Averøy og Kristiansund), med kontorsted Kristiansund.

PP-tjenesten bistår barnehagene og skolene i arbeidet med kompetanseutvikling og organisasjonsutvikling for å legge opplæringen bedre til rette for barn/elever med særlige behov.
PP-tjenesten er også sakkyndige instans for å vurdere barnets/elevens/voksnes rett til spesialpedagogisk hjelp/spesialundervisning.

Arbeidsområder vil blant annet være

 • utredning og sakkyndighetsarbeid
 • veilednings- og rådgivningsarbeid
 • tverrfaglig samarbeid/systemarbeid i første- og andrelinjetjenesten

Kvalifikasjonskrav

 • master i logopedi 

Ønskelige kvalifikasjoner 

 • gjerne relevant tilleggsutdanning innenfor spesialpedagogikk, og gjerne med grunnutdanning som førskolelærer eller grunnskolelærer 
 • erfaring fra arbeid med barn/ungdom
 • erfaring fra utrednings- og veiledningsarbeid

Personlige egenskaper 

 • det vil i stillingen bli lagt stor vekt på personlig egnethet. Egenskaper som særlig vektlegges er fleksibilitet og omstillingsevne, utviklingsevne, evne til å takle nye faglige utfordringer, gode samarbeidsevner, gode norskspråklige kommunikasjonsferdigheter (både skriftlig og muntlig), og evne til å jobbe målrettet både selvstendig og i team/tverrfaglig.

Vi tilbyr

 • sterkt fagmiljø. Nytilsatte vil følges opp med tilrettelagt veiledning vurdert ut fra søkers tidligere erfaring og kompetanse
 • godt og stabilt arbeidsmiljø, med stor grad av selvstendighet
 • kontorlokaler lokalisert i Kristiansund kommune
 • flyttegodtgjørelse etter lokale retningslinjer 

Øvrige vilkår

Tror du at du kan ha fortrinnsrett til stillingen? Se mer om fortrinnsrett her.

Ved tilsetting må godkjent politiattest fremskaffes før arbeidsforholdets start.

Søkere må disponere egen bil.

Ansettelse skjer etter kommunalt avtaleverk og på de vilkår som framgår av lover, reglement og tariffavtaler. Kommunen har gode pensjons- og forsikringsordninger, inkludert ulykkesforsikring på fritiden. Det tas forbehold om endring av tjenestested, ansvars- og arbeidsområde samt eventuelle tilpasninger i stillingens innhold etter kommunens skiftende behov.

Søknad

Søknad sendes elektronisk via vårt rekrutteringssystem. Søkere som blir innkalt til intervju må ta med attesterte kopier av vitnemål og attester.

Kristiansund kommune ønsker mangfold, og vi oppfordrer kandidater som oppfyller kvalifikasjonskravene til å søke stilling hos oss, uavhengig av alder, kjønn, funksjonshemming eller nasjonal/ etnisk bakgrunn.

Kommunen praktiserer meroffentlighet ved tilsettinger. Det innebærer at søkere må begrunne særskilt hvis en søknad ønskes unntatt offentlighet. Begrunnelsen vil bli vurdert i forhold til reglene i Offentlighetsloven, og søkeren vil bli kontaktet. Hvis det etter kommunens vurdering ikke foreligger en særskilt grunn, vil søker komme med på offentlig søkerliste.

Til din informasjon vil søkere til stillinger aldri bli bedt om å oppgi BankID i forbindelse med søknadsprosessen. Med andre ord må du aldri gi fra deg BankID informasjon i forbindelse med jobbsøking.

Del på:

Referansenr:

21/4337

Fylke:

 • Møre og Romsdal

Jobbtype:

Fast

Heltid/Deltid:

Heltid

Arbeidstid:

Dag

Søknadsfrist:

20.09.2021

Arbeidssted:

PPT for Ytre Nordmøre

Kontaktpersoner:

Adresse:

Fosnagata 13 6509 Kristiansund