Kristiansund kommune

Sykepleier ved Storhaugen helsehus

Sykepleier

Vi har ledig fast 100% stilling som sykepleier.

Storhaugen helsehus drifter kommunens korttidsplasser for utredning, kartlegging og behandling, spesialiserte korttidsplasser som rehabilitering og palliasjon, samt interkommunale øyeblikkelig hjelp døgntilbud. Pr. tiden 42 plasser fordelt på 3 avdelinger. 

Avdeling for palliasjon og øyeblikkelig hjelp søker sykepleier som har faglig interesse i palliasjon som liker en varierende arbeidshverdag. Avdelingen har 8 plasser for palliasjon og korttidsopphold, samt 5 interkommunale plasser for øyeblikkelig hjelp døgnopphold. Kartlegging av pasientens ressurser og bistandsbehov er en av hovedoppgavene i vår pasientoppfølging. Vi legger vekt på at ansatte ser ressursene til bruker/pasient, og oppfordrer til egenmestring.

Arbeidsområder

 • sykepleiefaglig ansvar for inneliggende pasienter
 • mottak av nye pasienter
 • ansvar for veiledning, tilrettelegging og bistand ut i fra pasientens pleie- og bistandsbehov og satte mål
 • dokumentasjon og oppfølging av prosedyrer
 • elektronisk samhandlig med samarbeidende instanser og kommuner
 • samhandling og kommunikasjon med pasient, pårørende, hjemmetjeneste og andre aktører
 • medansvar for opprettelse og følging av rutiner i døgnavdelingene
 • legevisitt
 • medikamenthåndtering
 • veiledning og oppfølging av sykepleierstudenter og andre studenter/elever under utdanning
 • kollegaveiledning
 • oppfølging av øvrige oppgaver/rutiner i avdelingene

Kvalifikasjonskrav

 • norsk autorisasjon som sykepleier
 • gode ferdigheter i norsk skriftlig og muntlig
 • god IKT-kunnskap
 • gode ferdigheter innen dokumentasjon

Ønskelige kvalifikasjoner

 • relevant arbeidserfaring
 • erfaring/kjennskap til NEWS
 • erfaring med palliativ plan og "Livets siste dager"
 • videreutdanning i trygg legemiddelhåndtering
 • videreutdanning i praksisveiledning

Personlige egenskaper

 • god observasjons- og handlingskompetanse
 • evne til å jobbe selvstendig og i team
 • gode samarbeidsevner og kommunikasjonsferdigheter
 • omstillingsdyktig og fleksibel
 • motivasjon for å yte kvalitativt gode tjenester
 • jobbe målrettet med pasienten i fokus

Ved tilsetting vil det bli lagt vekt på personlig egnethet.

Spesielle forhold i stillingen

Stillingen har 3-delt turnus, arbeid hver 3. helg. Nattevakter er lagt til ukedagene, med 3 sammenhengende nattevakter som eneste vakter aktuelle uke. Det er 4 nattevaktsperioder på 12 uker. Arbeidshelgen er med 1 langvakt og 1 ordinær vakt pr. helg.

Vi tilbyr

 • god opplæring og veiledning gitt av fagsykepleier, samt faste ansatte som blir dine kontaktpersoner i prøveperioden
 • et inkluderende og godt arbeidsmiljø
 • et sterkt fagmiljø som jobber systematisk med fag og kvalitet, der pasienten sine helseutfordringer blir sett opp mot de ressurser, ønsker og mål denne har for eget liv
 • fagdager, personalmøter, sykepleier- og hjelpepleiermøter i turnus, god internopplæring og sertifisering i medisinskteknisk utstyr og prosedyrer

Øvrige vilkår

Tror du at du kan ha fortrinnsrett til stillingen? Se mer om fortrinnsrett her.

Ved tilsetting må godkjent politiattest fremskaffes før arbeidsforholdets start.

Ansettelse skjer etter kommunalt avtaleverk og på de vilkår som framgår av lover, reglement og tariffavtaler. Kommunen har gode pensjons- og forsikringsordninger, inkludert ulykkesforsikring på fritiden. Det tas forbehold om endring av tjenestested, ansvars- og arbeidsområde samt eventuelle tilpasninger i stillingens innhold etter kommunens skiftende behov.

Søknad

Søknad sendes elektronisk via vårt rekrutteringssystem. Søkere som blir innkalt til intervju må ta med attesterte kopier av vitnemål og attester.

Kristiansund kommune ønsker mangfold, og vi oppfordrer kandidater som oppfyller kvalifikasjonskravene til å søke stilling hos oss, uavhengig av alder, kjønn, funksjonshemming eller nasjonal/ etnisk bakgrunn.

Kommunen praktiserer meroffentlighet ved tilsettinger. Det innebærer at søkere må begrunne særskilt hvis en søknad ønskes unntatt offentlighet. Begrunnelsen vil bli vurdert i forhold til reglene i Offentlighetsloven, og søkeren vil bli kontaktet. Hvis det etter kommunens vurdering ikke foreligger en særskilt grunn, vil søker komme med på offentlig søkerliste.

Til din informasjon vil søkere til stillinger aldri bli bedt om å oppgi BankID i forbindelse med søknadsprosessen. Med andre ord må du aldri gi fra deg BankID informasjon i forbindelse med jobbsøking.

Del på:

Referansenr:

21/5479

Fylke:

 • Møre og Romsdal

Jobbtype:

Fast

Heltid/Deltid:

Heltid

Arbeidstid:

Skift / turnus / arbeidstidsordning

Søknadsfrist:

04.10.2021

Arbeidssted:

Storhaugen helsehus

Adresse:

Tempoveien 23, 6508 Kristiansund