Barn, familie og helse

Barn, familie og helse

Miljøveileder/familieterapeut

Vi har ledig 100 % og 50 % midlertidige stillinger som miljøveileder/familiterapeut fra dd. og et år, ved Forebyggende helsetjenester for barn og unge.

Forebyggende helsetjenester for barn og unge (FHBU) er organisert i enhet sammen med interkommunal barneverntjeneste. Tjenesten tilhører enheten Barn, familie og helse og er lokalisert i Kristiansund Sentrum. FHBU er en aktiv arbeidsplass med et spennende fagfelt som er i stor utvikling. Tjenesten består av flere fagteam; svangerskap og barselomsorg, tverrfaglig helsestasjon, skolehelsetjeneste med helsestasjon for ungdom, fysio- og ergoterapi for barn og unge, og psykisk helsetjenester for barn og familier.

Vi har engasjerte og faglig sterke medarbeidere, og vi trenger deg som ønsker å være en del av vårt arbeidsmiljø og ønsker personlig og faglig utvikling. Du vil ha mye kontakt med barn og unge, og deres familie og nettverk, og med samarbeidspartnere. Stillingene inngår i team for Psykisk helsetjeneste for barn og familier.

Arbeidsoppgaver

- utføre universelle, selektive og indikerte forebyggende psykiske helsetiltak rettet mot barn, unge og deres familier
- kartlegging og oppfølging/behandling av lettere/moderate psykiske vansker hos barn, unge og deres familier
- metodisk tiltaks-/endringsarbeid i familier
- kontakt og koordinering opp mot samarbeidspartnere
- andre aktuelle arbeidsoppgaver kan bli tillagt stillingen

Kvalifikasjonskrav

- 3 årig helse- eller sosialfaglig utdanning eller annen relevant universitets-/høgskoleutdanning
- søkere uten 3 årig helse- og sosialfaglig utdanning, men med lang, relevant erfaring fra målgruppen kan også bli vurdert
- må ha førerkort og disponere egen bil

Ønskede kvalifikasjoner

- videreutdanning innenfor rus- og/eller psykiatri, og/eller videreutdanning innenfor miljøterapi
- erfaring fra arbeid med barn, unge og/eller familier
- erfaring som familieveilder

Personlige egenskaper

- gode samarbeidsevner og evne til å etablere og holde vedlikeholde relasjoner
- evne til å arbeide strukturert, målrettet og selvstendig
- utvise fleksibilitet, være endrings- og løsningsorientert
- like utfordringer og stort ansvar
- være opptatt av kvalitet i tjenesten som leveres

Personlig egnethet er tungtveiende.

Vi tilbyr

- et godt arbeidsmiljø
- deltakelse i teamet Psykisk helsetjeneste for barn og familier
- veiledning fra erfarne fagpersoner
- stort fagmiljø med, engasjerte, endringsfokuserte og dyktige kolleger
- spennende og varierte arbeidsoppgaver 
- mulighet for faglig oppdatering og utvikling

Øvrige vilkår

Tror du at du kan ha fortrinnsrett til stillingen? Se mer om fortrinnsrett her.

Ved tilsetting må godkjent politiattest fremskaffes før arbeidsforholdets start.

Ansettelse skjer etter kommunalt avtaleverk og på de vilkår som framgår av lover, reglement og tariffavtaler. Kommunen har gode pensjons- og forsikringsordninger, inkludert ulykkesforsikring på fritiden. Det tas forbehold om endring av tjenestested, ansvars- og arbeidsområde samt eventuelle tilpasninger i stillingens innhold etter kommunens skiftende behov.

Søknad

Søknad sendes elektronisk via vårt rekrutteringssystem. Søkere som blir innkalt til intervju må ta med attesterte kopier av vitnemål og attester.

Kristiansund kommune ønsker mangfold, og vi oppfordrer kandidater som oppfyller kvalifikasjonskravene til å søke stilling hos oss, uavhengig av alder, kjønn, funksjonshemming eller nasjonal/ etnisk bakgrunn.

Kommunen praktiserer meroffentlighet ved tilsettinger. Det innebærer at søkere må begrunne særskilt hvis en søknad ønskes unntatt offentlighet. Begrunnelsen vil bli vurdert i forhold til reglene i Offentlighetsloven, og søkeren vil bli kontaktet. Hvis det etter kommunens vurdering ikke foreligger en særskilt grunn, vil søker komme med på offentlig søkerliste.

Del på:

Referansenr:

21/5774

Fylke:

  • Møre og Romsdal

Jobbtype:

Engasjement

Heltid/Deltid:

Heltid

Arbeidstid:

Dag

Søknadsfrist:

20.09.2021

Arbeidssted:

Forebyggende helsetjenester

Kontaktpersoner:

Adresse:

Frei administrasjonsbygg Rådhusbakken 1 6522 Frei