Kristiansund kommune

Dale skole

Avdelingsleder

Vi søker en engasjert avdelingsleder i 100 % stilling.

Gjennom delegert myndighet fra enhetsleder, får du som avdelingsleder ansvar for deler av skolens tjenestetilbud og personalressurser.

Arbeidsområder

 • planlegge, organisere, lede og følge opp deler av enhetens tjenestetilbud og personalressurser i tråd med gjeldende lov, avtaleverk og politiske vedtak
 • oppfølging av HMS-arbeid, avviksbehandling og kvalitetsutvikling
 • veilede og samarbeide med lærere og øvrige medarbeidere
 • administrative oppgaver som bl.a. vikarinnleie, innkjøp, undersøkelser og kartlegginger, timeplan og tilrettelegging for undervisning
 • tverrfaglig samarbeid med foresatte og andre samarbeidspartnere
 • noe undervisning

Kvalifikasjonskrav

 • godkjent lærerutdanning og undervisningskompetanse for barnetrinnet
 • minst tre års erfaring som lærer
 • god IKT-kompetanse
 • god formidlingsevne, både muntlig og skriftlig

Ønskelige kvalifikasjoner 

 • god kjennskap til fag-/tjenesteområdet 
 • lederutdanning eller veilederutdanning
 • erfaring med Visma-programmene "Timeplan", "Sikker Sak" og "Flyt skole", evt. andre skoleadministrative programmer

Personlige egenskaper 

 • god rolle- og oppgaveforståelse
 • strukturert, løsningsorientert og målrettet 
 • lagspiller
 • høyt engasjement for elevenes trivsel og læring
 • godt humør

Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Vi tilbyr

 • en arbeidsplass med fokus på fag og utvikling av tjenesten 
 • en variert og spennende arbeidshverdag 
 • et arbeidsmiljø med engasjerte medarbeidere
 • mulighet for å ta videreutdanning i ledelse
 • vi ønsker å utvikle mestringsorienterte ledere

Øvrige vilkår

Tror du at du kan ha fortrinnsrett til stillingen? Se mer om fortrinnsrett her.

Ved tilsetting må godkjent politiattest fremskaffes før arbeidsforholdets start.

Ansettelse skjer etter kommunalt avtaleverk og på de vilkår som framgår av lover, reglement og tariffavtaler. Kommunen har gode pensjons- og forsikringsordninger, inkludert ulykkesforsikring på fritiden. Det tas forbehold om endring av tjenestested, ansvars- og arbeidsområde samt eventuelle tilpasninger i stillingens innhold etter kommunens skiftende behov.

Søknad

Søknad sendes elektronisk via vårt rekrutteringssystem. Søkere som blir innkalt til intervju må ta med attesterte kopier av vitnemål og attester.

Kristiansund kommune ønsker mangfold, og vi oppfordrer kandidater som oppfyller kvalifikasjonskravene til å søke stilling hos oss, uavhengig av alder, kjønn, funksjonshemming eller nasjonal/ etnisk bakgrunn.

Kommunen praktiserer meroffentlighet ved tilsettinger. Det innebærer at søkere må begrunne særskilt hvis en søknad ønskes unntatt offentlighet. Begrunnelsen vil bli vurdert i forhold til reglene i Offentlighetsloven, og søkeren vil bli kontaktet. Hvis det etter kommunens vurdering ikke foreligger en særskilt grunn, vil søker komme med på offentlig søkerliste.

 

Del på:

Referansenr:

21/5804

Fylke:

 • Møre og Romsdal

Jobbtype:

Fast

Heltid/Deltid:

Heltid

Arbeidstid:

Dag

Søknadsfrist:

20.09.2021

Arbeidssted:

Dale skole

Kontaktpersoner:

Adresse:

ABC-veien 4 6518 Kristiansund