Kristiansund kommune

Enhet Sykehjem

Sommervikarer

Sykehjemmene i Kristiansund består av Frei Sykehjem, Bergan sykehjem, Kringsjå sykehjem og en sykehjemsavdeling på Barmanhaugen. Vi disponerer 122 døgnplasser fordelt på 9 avdelinger. I tillegg har vi Rokilde omsorgsboliger og dagsenter, samt avdeling for Interne tjenester som inneholder vaskeri og kjøkken.

Når sommeren kommer har enhet sykehjem behov for sommervikarer som er:

  • helsefagarbeider
  • sykepleier
  • vernepleier
  • ufaglærte assistenter
  • studenter/elever: sykepleie, helsefag, ergoterapeut, vernepleier
  • evt. andre med helse- og sosialfaglig utdanning
  • kokk eller personer med erfaring fra kjøkkenarbeid

Kvalifikasjonskrav

Du må ha fylt 18 år og beherske norsk språk godt (eventuelt annet skandinavisk språk). Vi stiller som krav at du må være pålitelig, like å jobbe med mennesker, like å samarbeide med andre - men også greie å jobbe alene, samt å være fleksibel.

Spesielle forhold i stillingen

For stillingene på pleieavdeling arbeides det etter oppsatt turnus med arbeid på ukedager og helg. For vikarer i vaskeri/kjøkken arbeides det dagtid, mandag til fredag. Søkere som kan arbeide 4 uker sammenhengende vil bli foretrukket. Behovet for vikarer er størst i tidsrommet juni - august (uke 25 - 35).

Vi tilbyr

Har du planer om å arbeide med mennesker i framtiden har vi mulighet til å gi deg verdifull erfaring. Som medarbeider får du varierte oppgaver i en innholdsrik arbeidshverdag. Opplæring vil bli gitt.

Øvrige vilkår

Tror du at du kan ha fortrinnsrett til stillingen? Se mer om fortrinnsrett her.

Ved tilsetting må godkjent politiattest fremskaffes før arbeidsforholdets start.

Ansettelse skjer etter kommunalt avtaleverk og på de vilkår som framgår av lover, reglement og tariffavtaler. Kommunen har gode pensjons- og forsikringsordninger, inkludert ulykkesforsikring på fritiden. Det tas forbehold om endring av tjenestested, ansvars- og arbeidsområde samt eventuelle tilpasninger i stillingens innhold etter kommunens skiftende behov.

Søknad

Søknad sendes elektronisk via vårt rekrutteringssystem. Søkere som blir innkalt til intervju må ta med attesterte kopier av vitnemål og attester.

Kristiansund kommune ønsker mangfold, og vi oppfordrer kandidater som oppfyller kvalifikasjonskravene til å søke stilling hos oss, uavhengig av alder, kjønn, funksjonshemming eller nasjonal/ etnisk bakgrunn.

Kommunen praktiserer meroffentlighet ved tilsettinger. Det innebærer at søkere må begrunne særskilt hvis en søknad ønskes unntatt offentlighet. Begrunnelsen vil bli vurdert i forhold til reglene i Offentlighetsloven, og søkeren vil bli kontaktet. Hvis det etter kommunens vurdering ikke foreligger en særskilt grunn, vil søker komme med på offentlig søkerliste.

Til din informasjon vil søkere til stillinger aldri bli bedt om å oppgi BankID i forbindelse med søknadsprosessen. Med andre ord må du aldri gi fra deg BankID informasjon i forbindelse med jobbsøking.

Del på:

Referansenummer:

22/6717

Fylke:

  • Møre og Romsdal

Jobbtype:

Vikariat

Heltid/Deltid:

Ved behov

Arbeidstid:

Skift / turnus / arbeidstidsordning

Søknadsfrist:

11.04.2023

Arbeidssted:

Diverse avdelinger i enhet Sykehjem

Adresse:

Vågeveien 4 6509 Kristiansund

Kontorplassering: