Kristiansund kommune

Kristiansund kommune

Konsulent

Vi har ledig 66 % midlertidig stilling i perioden 01.04.2023 - 31.03.2024 som konsulent. 

Kristiansund voksenopplæring er regionens største og tyngste kompetansesenter for norskopplæring av voksne innvandrere. Skolen er en kommunal enhet og drives etter forutsigbare og trygge rammer, Vi holder til i lyse og trivelige lokaler på Løkkemyra, der vi er samlokalisert med Høyskolesenteret. Skolen har årlig over 250 elever og kursdeltakere. Vi har et bevisst fokus på internasjonalt samarbeid, og har de siste to årene deltatt både i mobilitets – og partnerskapsprosjekter gjennom EU-programmet ERASMUS.

Våre virksomhetsområder:

 • Norskopplæring for voksne innvandrere på alle nivåer:
 • Eksamensrettet grunnskoleopplæring for voksne i fem basisfag
 • Jobbsjansen, et statlig finansiert prosjekt rettet spesielt mot innvandrerkvinner som står langt fra arbeidslivet
 • Opplæring i, og vedlikehold av, grunnleggende ferdigheter etter Opplæringslovens § 4A-2
 • Godkjent nasjonalt eksamenssenter for Norskprøven, Statsborgerprøven og Samfunnskunnskapsprøven 

Vi søker en konsulent som også skal være skolens ansikt utad, da stillingen er plassert i en resepsjon der det er mye aktivitet. 

Arbeidsområder

 • mottak og behandling av henvendelser, og betjening av sentralbord
 • fakturabehandling
 • tilrettelegging for gjennomføring av Norskprøven og Samfunnskunnskapsprøven
 • generell saksbehandling, herunder utstedelse av kursbevis, vitnemål og annen dokumentasjon
 • andre relevante oppgaver kan bli lagt til stillingen
 • Vi benytter hovedsakelig fagsystemene Public 360, NIR (Norsk Innvandrerregister), Visma Enterprise og Visma Unique/ Visma Voksenopplæring. Her vil nødvendig opplæring bli gitt.

Kvalifikasjonskrav

 • relevant fagbrev, for eksempel innen service og administrasjon. Dersom det ikke er søkere med fagbrev, kan relevant erfaring kompensere for utdanning.
 • god digital kompetanse
 • god formidlingsevne i norsk og engelsk, muntlig og skriftlig 

Ønskelige kvalifikasjoner 

 • relevant erfaring
 • gjerne erfaring fra arbeid i et flerkulturelt miljø og/eller fra skoleverket
 • kjennskap til regler for midlertidig og permanent oppholdstillatelse, og statsborgerskap, er en stor fordel

Personlige egenskaper 

 • effektiv, strukturert og nøyaktig
 • selvstendig
 • utpreget serviceinnstilt
 • god kommunikasjons - og samarbeidsevne

Vi tilbyr

 • et arbeidsmiljø preget av engasjement og høy kompetanse
 • dekning av flytteutgifter etter vedtatte retningslinjer
 • gode pensjonsordninger. Se mer om pensjonsordningen som gjelder for deg her: KLP  SPK 

Øvrige vilkår

Tror du at du kan ha fortrinnsrett til stillingen? Se mer om fortrinnsrett her.

Ved tilsetting må godkjent politiattest fremskaffes før arbeidsforholdets start.

Ansettelse skjer etter kommunalt avtaleverk og på de vilkår som framgår av lover, reglement og tariffavtaler. Kommunen har gode pensjons- og forsikringsordninger, inkludert ulykkesforsikring på fritiden. Det tas forbehold om endring av tjenestested, ansvars- og arbeidsområde samt eventuelle tilpasninger i stillingens innhold etter kommunens skiftende behov.

Søknad

Søknad sendes elektronisk via vårt rekrutteringssystem. Søkere som blir innkalt til intervju må ta med attesterte kopier av vitnemål og attester.

Kristiansund kommune ønsker mangfold, og vi oppfordrer kandidater som oppfyller kvalifikasjonskravene til å søke stilling hos oss, uavhengig av alder, kjønn, funksjonshemming eller nasjonal/ etnisk bakgrunn.

Kommunen praktiserer meroffentlighet ved tilsettinger. Det innebærer at søkere må begrunne særskilt hvis en søknad ønskes unntatt offentlighet. Begrunnelsen vil bli vurdert i forhold til reglene i Offentlighetsloven, og søkeren vil bli kontaktet. Hvis det etter kommunens vurdering ikke foreligger en særskilt grunn, vil søker komme med på offentlig søkerliste.

Til din informasjon vil søkere til stillinger aldri bli bedt om å oppgi BankID i forbindelse med søknadsprosessen. Med andre ord må du aldri gi fra deg BankID informasjon i forbindelse med jobbsøking.

Del på:

Referansenummer:

23/486

Fylke:

 • Møre og Romsdal

Jobbtype:

Vikariat

Heltid/Deltid:

Deltid

Arbeidstid:

Dag

Søknadsfrist:

07.02.2023

Arbeidssted:

Kristiansund voksenopplæring

Kontaktpersoner:

Adresse:

Vågeveien 4 6501 Kristiansund

Kontorplassering: