Kristiansund kommune

Kristiansund kommune

Operatør

Vi har ledig 100% fast stilling som operatør på Responssenteret ved enhet Storhaugen helsehus.

Responssenteret (RRO) betjener i dag mottak og videreformidling av ca. 2000 ulike velferdsteknologiske teknologier fra 11 kommuner på Nordmøre og i Romsdal. RRO har også mottak av automatiske brannalarmer og andre tekniske alarmer fra flere kommunale og private bygninger i Kristiansund. I tillegg samarbeider vi bl.annet med Neas, Kommunalteknikk og Cowi vaktsentral om overvåkning, mottak av feilmeldinger og formidling fra både kommuner og privat næringsliv.

Responssenteret (RRO) i Kristiansund har operatører, teknikere, leder og prosjektledere i sin avdeling og er i dag organisert under Storhaugen helsehus. RRO skal i løpet av 2023 samlokaliseres med legevakt i et nybygg på Løkkemyra og er en faglig puls for velferdsteknologi i Kristiansund. Samlokaliseringen vil medføre samhandlingsgevinster for både bruker og ansatt. Som operatør har du hovedarbeidsområde inne på sentralen, men du bistår også teknikere med utadrettet aktivitet i form av montering av velferdsteknologi ute hos bruker. 

Vi ser etter deg som har interesse for og ser velferdsteknologi som et naturlig verktøy for å hjelpe pasienter til å styrke egenomsorgsevnen til den enkelte. Du må ha evne til å kombinere helsefaglige vurderinger og elektroniske løsninger til det beste for pasienten. 

Arbeidsområder

 • vurdering og avklaring av alarmer fra velferdsteknologiske hjelpemidler/sensorer, samt kontakt med brukere, Hjemmetjenesten og pårørende
 • mottak og videreformidling av brannalarmer i Kristiansund
 • kommunikasjon med 110-, 112- og 113-sentral
 • overvåking av ulike sensorer for både det kommunale og private markedet
 • administrative oppgaver i forbindelse med journalføring og e-meldinger
 • kvalitets- og forbedringsarbeid
 • kontakt og kvalitetsforbedring i samarbeid med medlemskommunene
 • informasjon og veiledning til brukere, pårørende og andre ansatte rundt velferdsteknologi

Kvalifikasjonskrav

 • autorisasjon som sykepleier
 • relevant klinisk arbeidserfaring fra eksempelvis ambulanse, hjemmebaserte tjenester eller sykehus
 • gode ferdigheter i norsk skriftlig og muntlig
 • er teknologisk moden og har gode IT kunnskaper

Ønskelige kvalifikasjoner 

 • videreutdanning innen velferdsteknologi 
 • erfaring med bruk av velferdsteknologi

Personlige egenskaper 

 • evne til å strukturere, organisere og prioritere arbeidsoppgaver
 • evne til å ta beslutninger under press
 • evne til å arbeide både selvstendig og i team
 • gode kommunikasjonsferdigheter

Vi tilbyr

 • arbeid innenfor et helsefaglig område i sterk vekst
 • egen plan for kompetanseheving innenfor digitale tjenester
 • en spennende jobb i et fagmiljø som jobber systematisk med fokus på fag og kvalitet i samarbeid med medlemskommunene og til det beste for pasienten
 • gode pensjonsordninger. Se mer om pensjonsordningen her: KLP

Øvrige vilkår

Tror du at du kan ha fortrinnsrett til stillingen? Se mer om fortrinnsrett her.

Ved tilsetting må godkjent politiattest fremskaffes før arbeidsforholdets start.

Ansettelse skjer etter kommunalt avtaleverk og på de vilkår som framgår av lover, reglement og tariffavtaler. Kommunen har gode pensjons- og forsikringsordninger, inkludert ulykkesforsikring på fritiden. Det tas forbehold om endring av tjenestested, ansvars- og arbeidsområde samt eventuelle tilpasninger i stillingens innhold etter kommunens skiftende behov.

Søknad

Søknad sendes elektronisk via vårt rekrutteringssystem. Søkere som blir innkalt til intervju må ta med attesterte kopier av vitnemål og attester.

Kristiansund kommune ønsker mangfold, og vi oppfordrer kandidater som oppfyller kvalifikasjonskravene til å søke stilling hos oss, uavhengig av alder, kjønn, funksjonshemming eller nasjonal/ etnisk bakgrunn.

Kommunen praktiserer meroffentlighet ved tilsettinger. Det innebærer at søkere må begrunne særskilt hvis en søknad ønskes unntatt offentlighet. Begrunnelsen vil bli vurdert i forhold til reglene i Offentlighetsloven, og søkeren vil bli kontaktet. Hvis det etter kommunens vurdering ikke foreligger en særskilt grunn, vil søker komme med på offentlig søkerliste.

Til din informasjon vil søkere til stillinger aldri bli bedt om å oppgi BankID i forbindelse med søknadsprosessen. Med andre ord må du aldri gi fra deg BankID informasjon i forbindelse med jobbsøking.

Del på:

Referansenummer:

23/487

Fylke:

 • Møre og Romsdal

Jobbtype:

Fast

Heltid/Deltid:

Heltid

Arbeidstid:

Skift / turnus / arbeidstidsordning

Søknadsfrist:

13.02.2023

Arbeidssted:

Kristiansund kommune

Kontaktpersoner:

Adresse:

Tempoveien 23 6508 Kristiansund

Kontorplassering: