Kristiansund kommune

Kristiansund kommune

Lærere i barneskolen

Vil du være med på laget som skal bygge fremtidens skole for elevene våre?
Da vil vi gjerne høre fra deg!

Vi søker kontaktlærere, lærere med gode strategier for tilpasset undervisning, praktisk og variert tilnærming til læring.

Som lærer hos oss får du gode muligheter til å delta i videreutviklingen av skolehverdagen, inkludert de digitale satsingene.

Kristiansund kommune har en helhetlig strategiplan (Oppvekstplan) som gjelder for en samlet oppvekstsektor.
Visjonen i vår oppvekstplan er: Barn og unge som skaper og lever meningsfylte liv.

Kristiansund kommune har 8 barneskoler og 3 ungdomskoler, i tillegg til Voksenopplæring.  

Kristiansund kommune har også et forsterket skoletilbud. Dette tilbudet er lagt til Dale barneskole og Nordlandet ungdomsskole. Tilbudet retter seg i hovedsak mot elever fra 2.-10. trinn med store og sammensatte vansker, og omfattende varige behov som i særlige tilfeller trenger annet opplegg enn det som er mulig å legge til rette for på nærskolen. 

Kommunen har også innføringstilbud ved Allanengen skole, Innlandet skole og Nordlandet ungdomsskole.  

Levende Vågen er en alternativ læringsarena, organisert under Atlanten ungdomsskole.

Det er ledige stillinger ved barneskolene i Kristiansund, faste og midlertidige, og vi søker allmennlærere og grunnskolelærere 1-7 og 5-10 med fagene: Norsk, matematikk, engelsk, samfunnsfag, naturfag, kroppsøving, spesialpedagogikk og migrasjonspedagogikk.

Det er ønskelig at du søker selv om du ikke har alle fagene som er opplistet.

Flere stillinger, og stillinger ved andre skoler, kan bli ledige underveis i rekrutteringsprosessen. 

Vi kan tilby

 • et arbeidsmiljø med dyktige og engasjerte kollegaer
 • faglig utfordrende arbeidsplasser
 • tilrettelegging for at nye lærere skal få god oppfølging av ledere og kollegaer
 • særlig trykk på Fagfornyelsen, læringsmiljø, IKT og realfagssatsing
 • dekning av flytteutgifter etter vedtatte retningslinjer
 • gode pensjonsordninger. Se mer om pensjonsordningen som gjelder for deg her: SPK  

Hovedoppgaver

 • stillingene er knyttet til undervisning, og kan innebære kontaktlærerfunksjon

Kvalifikasjonskrav

 • for ansettelse i grunnskolen kreves det godkjent lærerutdanning etter opplæringslovens § 10-1, og vi søker lærere som er kvalifisert etter gjeldende kompetansekrav med de fagkombinasjoner barneskolene i Kristiansund kommune har behov for.

Ønskelige kvalifikasjoner 

 • allmennlærere, grunnskolelærer 1-7 og 5-10 med fokus på de ønskede fag som er opplistet, og i henhold til kompetansekrav for undervisning. 

Vi søker deg som 

 • er en tydelig og aktiv klasseleder
 • har gode strategier for tilpasset undervisning og inkluderende praksis
 • har praktisk og variert tilnærming til læring.  
 • har gode fagkunnskaper og er en god formidler
 • har fokus på relasjonsbygging
 • har gode samarbeidsevner
 • har stor arbeidskapasitet
 • bidrar i arbeidsmiljøet ut fra kommunens verdier, mål og etiske retningslinjer

Personalig egnethet vil bli vektlagt ved ansettelse.

Øvrige vilkår

Tror du at du kan ha fortrinnsrett til stillingen? Se mer om fortrinnsrett her.

Ved tilsetting må godkjent politiattest fremskaffes før arbeidsforholdets start.

Ansettelse skjer etter kommunalt avtaleverk og på de vilkår som framgår av lover, reglement og tariffavtaler. Kommunen har gode pensjons- og forsikringsordninger, inkludert ulykkesforsikring på fritiden. Det tas forbehold om endring av tjenestested, ansvars- og arbeidsområde samt eventuelle tilpasninger i stillingens innhold etter kommunens skiftende behov.

Søknad

Søknad sendes elektronisk via vårt rekrutteringssystem. Søkere som blir innkalt til intervju må ta med attesterte kopier av vitnemål og attester.

Kristiansund kommune ønsker mangfold, og vi oppfordrer kandidater som oppfyller kvalifikasjonskravene til å søke stilling hos oss, uavhengig av alder, kjønn, funksjonshemming eller nasjonal/ etnisk bakgrunn.

Kommunen praktiserer meroffentlighet ved tilsettinger. Det innebærer at søkere må begrunne særskilt hvis en søknad ønskes unntatt offentlighet. Begrunnelsen vil bli vurdert i forhold til reglene i Offentlighetsloven, og søkeren vil bli kontaktet. Hvis det etter kommunens vurdering ikke foreligger en særskilt grunn, vil søker komme med på offentlig søkerliste.

Til din informasjon vil søkere til stillinger aldri bli bedt om å oppgi BankID i forbindelse med søknadsprosessen. Med andre ord må du aldri gi fra deg BankID informasjon i forbindelse med jobbsøking.

Del på:

Referansenummer:

24/977

Fylke:

 • Møre og Romsdal

Jobbtype:

Fast

Heltid/Deltid:

Heltid

Arbeidstid:

Dag

Søknadsfrist:

04.03.2024

Arbeidssted:

Kristiansund kommune

Kontaktpersoner:

Adresse:

Vågeveien 4 6501 Kristiansund

Kart: