Kristiansund kommune

Kristiansund kommune

Helsefagarbeider

Enhet sykehjem i Kristiansund består av Frei Sykehjem, Bergan sykehjem, Kringsjå sykehjem, Barmanhaugen 2. etasje og omsorgsboligene ved Rokilde. 

Ønsker du å være med oss på en reise i demensomsorgen i Kristiansund ved Bergan sykehjem?

Vi har ledig, 50-100 % fast stilling for helsefagarbeider. Vi har ledig stillinger både på dag/kveld og egne nattstillinger. Vi tilpasser oss ditt ønske om stillingsstørrelse.

Vi ønsker å utvikle de ansattes kompetanse i demensomsorg og velferdsteknologi. I løpet av året vil vi innføre TID som arbeidsverktøy for å utrede, tolke og sette inn tiltak i våre avdelinger ved Bergan sykehjem. Vi benytter systematisk observasjonsmetodene NEWS og ISBAR, "Livets siste dager", "Tvang helst ikke", og "Demensomsorgens ABC". Vi ser på nye turnusordninger og styrkning av grunnbemanningen i hele sykehjemmet. 

Vi håper å få med deg på laget og bygge avdelingen for demente personer sterkere og fremtidsrettet. Vil du være med så hiv deg rundt og søk!

Vi har rekrutteringstillegg som utbetales etter ett år i fast stilling ved alle våre avdelinger. Har du vært ansatt i 50-69 % stilling vil du få kroner 15.000 utbetalt etter ett år. Fra 70-100 % stilling vil du få utbetalt kroner 30.000 etter ett år.

Hovedarbeidsområder

 • ansvar for veiledning, tilrettelegging og bistand ut fra pasientenes behov
 • medikamenthåndtering
 • dokumentasjon i EPJ (elektronisk pasientjournal)
 • oppfølging av prosedyrer
 • ivareta brukermedvirkning
 • samhandling med andre faggrupper og pårørende
 • utførelse av generelle arbeidsoppgaver i avdelingen

Kvalifikasjonskrav

 • autorisasjon som hjelpepleier/helsefagarbeider
 • gode ferdigheter innen dokumentasjon
 • gode ferdigheter i norsk skriftlig og muntlig (minimum nivå B2)

Ønskede kvalifikasjoner 

 • kurs eller videreutdanning innen geriatri, demens, psykisk helse, akutt syke og klinisk observasjon
 • kjennskap til "Demensomsorgens ABC" og "Tvang helst ikke"
 • erfaring fra arbeid med eldre og demente pasienter

Vi søker deg som 

 • har gode samarbeidsevner og kommunikasjonsferdigheter
 • er fleksibel, pålitelig og serviceinnstilt

Ved tilsetting vil det bli lagt vekt på personlig egnethet.

Spesielle forhold i stillingen 

Arbeid i turnus med vakter på dag/kveld og helg

Vi tilbyr

 • et arbeidsmiljø med engasjerte medarbeidere og ledere
 • en arbeidsplass med fokus på forbedringsarbeid og utvikling av tjenestene
 • fokus på gjensidig læring og faglig påfyll
 • gode interne system på sertifisering
 • systematisk arbeid knyttet til pasientsikkerhet
 • god opplæring og kursing innen demensomsorg
 • gode pensjonsordninger. Se mer om pensjonsordningen som gjelder for deg her: KLP 
 • dekning av flytteutgifter etter vedtatte retningslinjer

Øvrige vilkår

Tror du at du kan ha fortrinnsrett til stillingen? Se mer om fortrinnsrett her.

Ved tilsetting må godkjent politiattest fremskaffes før tiltredelse i stillingen. 

Ansettelse skjer etter kommunalt avtaleverk og på de vilkår som framgår av lover, reglement og tariffavtaler. Kommunen har gode pensjons- og forsikringsordninger, inkludert ulykkesforsikring på fritiden. Det tas forbehold om endring av tjenestested, ansvars- og arbeidsområde samt eventuelle tilpasninger i stillingens innhold etter kommunens skiftende behov.

Søknad

Søknad sendes elektronisk via vårt rekrutteringssystem. Søkere som blir innkalt til intervju må ta med attesterte kopier av vitnemål og attester.

Kristiansund kommune ønsker mangfold, og vi oppfordrer kandidater som oppfyller kvalifikasjonskravene til å søke stilling hos oss, uavhengig av alder, kjønn, funksjonshemming eller nasjonal/ etnisk bakgrunn.

Kommunen praktiserer meroffentlighet ved tilsettinger. Det innebærer at søkere må begrunne særskilt hvis en søknad ønskes unntatt offentlighet. Begrunnelsen vil bli vurdert i forhold til reglene i Offentlighetsloven, og søkeren vil bli kontaktet. Hvis det etter kommunens vurdering ikke foreligger en særskilt grunn, vil søker komme med på offentlig søkerliste.

Til din informasjon vil søkere til stillinger aldri bli bedt om å oppgi BankID i forbindelse med søknadsprosessen. Med andre ord må du aldri gi fra deg BankID informasjon i forbindelse med jobbsøking.

Del på:

Referansenummer:

24/376

Fylke:

 • Møre og Romsdal

Jobbtype:

Fast

Heltid/Deltid:

Heltid

Arbeidstid:

Skift / turnus / arbeidstidsordning

Søknadsfrist:

11.03.2024

Arbeidssted:

Kristiansund kommune

Adresse:

Vågeveien 4 6509 Kristiansund

Kart: