Kristiansund kommune

Bo og habilitering - Grunden

Helsefagarbeider/fagarbeider, natt

Vi søker helsefagarbeider/fagarbeider som vil bidra til å skape medvirkning, trygghet og mestring for tjenestemottakerne i Bo og habilitering. Er du den rette for oss?

Vi har ledig 63% fast stilling som helsefagarbeider, p.t. med arbeidstid på natt, ved avdeling Grunden. Andre med fagbrev innen barne- og ungdomsarbeiderfaget kan også søke.

Ved interne omrokkinger vil andre stillinger, muligens ved andre avdelinger og i andre stillingsstørrelser bli ledig

Om avdelingen

Ved Grunden gir vi tilbud til personer med ulike funksjonsnedsettelser som har behov for tilrettelagte boliger og som har behov for bistand til å mestre dagliglivet der de bor. Avdelingen yter heldøgns helse- og omsorgstjenester i henhold til individuelle tjenestevedtak. Avdelingen består av totalt 14 boenheter. Ansattgruppen er delt inn i to team/vaktlag med fokus på samarbeid på tvers av de ulike teamene. Tjenestene vi gir kan bl.a. omfatte bo-veiledning, koordinering av brukers tjenestetilbud, hjelp til administrering av legemiddel, samt samtale, veiledning og støtte.

Om enheten

Bo og habilitering er en enhet i Kristiansund kommune, og er organisert i elleve avdelinger. Enheten yter tjenester til barn og voksne som har behov for støtte og avlastningstiltak, dagtilbud, oppfølging og veiledning i bolig. Som ansatt i Bo og habilitering blir du en del av et aktivt fagmiljø. Du får dyktige og positive kollegaer som alle jobber for å gi brukerne våre gode tjenester. Vi har fokus på aktivitet, livskvalitet og selvbestemmelse. Du vil være en ressursperson i det miljøterapeutiske arbeidet. Enheten skal bidra til at personer med utviklingshemming eller andre utfordringer og deres familier mottar tjenester som gir rom for å leve gode liv i tråd med egne forutsetninger, interesser og behov.

Vi tilbyr

 • et inkluderende arbeidsmiljø med løsningsorienterte og dyktige medarbeidere
 • varierte og spennende arbeidsoppgaver
 • en meningsfylt arbeidshverdag
 • flyttegodtgjørelse etter vedtatte retningslinjer
 • gode pensjonsordninger. Se mer om pensjonsordningen som gjelder for deg her: KLP 

Arbeidsområder

 • sikre faglig gode tjenester etter gjeldende lov- og avtaleverk
 • ha en faglig, kreativ og aktiv tilnærming til miljøterapeutisk arbeid
 • dokumentasjon, utarbeidelse og oppfølging av prosedyrer
 • legge til rette for et godt tverrfaglig samarbeid
 • medikamenthåndtering 
 • utførelse av generelle arbeidsoppgaver i avdelingen

Kvalifikasjonskrav

 • autorisasjon som helsefagarbeider, andre med fagbrev innen barne- og ungdomsarbeiderfaget kan også søke
 • god digital kompetanse og forståelse
 • gode ferdigheter i norsk skriftlig og muntlig

Ønskelige kvalifikasjoner 

 • erfaring fra tjenesteområdet 
 • erfaring med bruk av velferdsteknologi
 • erfaring med dokumentasjon i elektronisk pasientjournalsystem

Vi søker deg som 

 • kan arbeide systematisk, målrettet, løsningsorientert og selvstendig
 • har gode samarbeidsevner
 • er god på relasjonsbygging
 • har engasjement og interesse for å bidra til faglig utvikling innenfor tjenesteområde

Personlig egnethet, motivasjon og interesse for arbeidsområdet vil bli vektlagt ved tilsetting.

Ved interne omrokkinger vil andre stillinger, muligens ved andre avdelinger og i andre stillingsstørrelser bli ledig

Øvrige vilkår

Tror du at du kan ha fortrinnsrett til stillingen? Se mer om fortrinnsrett her.

Ved tilsetting må godkjent politiattest fremskaffes før arbeidsforholdets start.

Ansettelse skjer etter kommunalt avtaleverk og på de vilkår som framgår av lover, reglement og tariffavtaler. Kommunen har gode pensjons- og forsikringsordninger, inkludert ulykkesforsikring på fritiden. Det tas forbehold om endring av tjenestested, ansvars- og arbeidsområde samt eventuelle tilpasninger i stillingens innhold etter kommunens skiftende behov.

Søknad

Søknad sendes elektronisk via vårt rekrutteringssystem. Søkere som blir innkalt til intervju må ta med attesterte kopier av vitnemål og attester.

Kristiansund kommune ønsker mangfold, og vi oppfordrer kandidater som oppfyller kvalifikasjonskravene til å søke stilling hos oss, uavhengig av alder, kjønn, funksjonshemming eller nasjonal/ etnisk bakgrunn.

Kommunen praktiserer meroffentlighet ved tilsettinger. Det innebærer at søkere må begrunne særskilt hvis en søknad ønskes unntatt offentlighet. Begrunnelsen vil bli vurdert i forhold til reglene i Offentlighetsloven, og søkeren vil bli kontaktet. Hvis det etter kommunens vurdering ikke foreligger en særskilt grunn, vil søker komme med på offentlig søkerliste.

Til din informasjon vil søkere til stillinger aldri bli bedt om å oppgi BankID i forbindelse med søknadsprosessen. Med andre ord må du aldri gi fra deg BankID informasjon i forbindelse med jobbsøking.

Del på:

Referansenummer:

24/543

Fylke:

 • Møre og Romsdal

Jobbtype:

Fast

Heltid/Deltid:

Deltid

Arbeidstid:

Skift / turnus / arbeidstidsordning

Søknadsfrist:

26.02.2024

Arbeidssted:

Kristiansund kommune

Adresse:

Bekkefaret 13 6518 Kristiansund

Kart: