Kristiansund kommune

Hjemmetjenesten

Sommervikarer

Hjemmetjenesten søker sommervikarer til midlertidige stillinger i turnus, både heltid og deltid. Aktuelle yrkesgrupper er:

 • helsefagarbeidere/hjelpepleiere
 • sykepleiere
 • vernepleiere
 • studenter/elever innen sykepleie, vernepleie, helsefag, ergoterapeut eller annen helse- og sosialfaglig utdanning
 • ufaglærte assistenter
 • renholdere

Søkere som kan arbeide fire uker sammenhengende vil bli foretrukket. Behovet for vikarer er størst i tidsrommet juni - august (uke 24 - 34 ). 

Vi tilbyr

Skal du arbeide med mennesker i framtiden har vi mulighet til å tilby deg verdifull erfaring. Hos oss får du varierte arbeidsooppgaver i en innholdsrik arbeidshverdag. Vi har et arbeidsmiljø preget av engasjement og god kompetanse. Opplæring vil bli gitt.

Om enheten

Hjemmetjenesten gir tjenester til hjemmeboende som er avhengig av hjelp og pleie i hverdagen. Vi jobber for a t brukerne skal kunne bo lengst mulig i egen bolig ved hjelp av egne ressurser. I hjemmetjenesten vil du få spennende oppgaver i tett samarbeid med dyktige og dedikerte kollegaer. Du vil få være med å bidra til gode tjenester for kommunenes hjemmeboende.

Hjemmetjenesten består av Rode 1, 2, 3, 4, 5 og 7 i tillegg til Barmanhaugen bofellesskap og Barmanhaugen 4-6 etasje, samt egen nattpatrulje.

Arbeidsområder

 • bistand og tilrettelegging ut ifra brukerens helse- og omsorgstjenestebehov
 • ivareta brukermedvirkning
 • legemiddelhåndtering for gitte faggrupper
 • dokumentasjon i elektronisk pasientjournalsystem
 • samhandling med andre faggrupper

Kvalifikasjonskrav

 • gyldig norsk autorisasjon for gitte yrkesgrupper 
 • gode ferdigheter i norsk, eventuelt annet skandinavisk språk
 • beherske bruk av digitale verktøy   
 • må ha fylt 18 år

Ønskelige kvalifikasjoner 

 • erfaring fra arbeid med mennesker med ulike bistandsbehov
 • førerkort klasse B, manuelt gir 

Personlige egenskaper

 • serviceinnstilt, med gode samarbeidsevner og kommunikasjonsferdigheter
 • pålitelig og fleksibel
 • evne til å arbeide både selvstendig og i team

Spesielle forhold i stillingen

Arbeidstid i turnus med vakter på dag, dag/kveld, eller natt og helg,

Øvrige vilkår

Du må ha godkjent politiattest før du starter i jobben 

Ansettelse skjer etter kommunalt avtaleverk og på de vilkår som framgår av lover, reglement og tariffavtaler. Kommunen har gode pensjons- og forsikringsordninger, inkludert ulykkesforsikring på fritiden. Det tas forbehold om endring av tjenestested, ansvars- og arbeidsområde samt eventuelle tilpasninger i stillingens innhold etter kommunens skiftende behov.

Søknad

Vi ber deg fylle ut søknadsskjema så nøyaktig som mulig. I merknadsfeltet kan du skrive hvilket arbeidssted du ønsker og hvilket tidsrom du kan jobbe.

Søknad sendes elektronisk via vårt rekrutteringssystem. Søkere som blir innkalt til intervju må ta med attesterte kopier av vitnemål og attester.

Kristiansund kommune ønsker mangfold, og vi oppfordrer kandidater som oppfyller kvalifikasjonskravene til å søke stilling hos oss, uavhengig av alder, kjønn, funksjonshemming eller nasjonal/ etnisk bakgrunn.

Kommunen praktiserer meroffentlighet ved tilsettinger. Det innebærer at søkere må begrunne særskilt hvis en søknad ønskes unntatt offentlighet. Begrunnelsen vil bli vurdert i forhold til reglene i Offentlighetsloven, og søkeren vil bli kontaktet. Hvis det etter kommunens vurdering ikke foreligger en særskilt grunn, vil søker komme med på offentlig søkerliste.

 

Del på:

Referansenummer:

24/612

Fylke:

 • Møre og Romsdal

Jobbtype:

Sesong

Heltid/Deltid:

Heltid

Arbeidstid:

Skift / turnus / arbeidstidsordning

Søknadsfrist:

01.04.2024

Arbeidssted:

Kristiansund kommune

Adresse:

Bedriftsveien 10 6517 Kristiansund

Kart: