Kristiansund kommune

IKT Orkidé

Rådgiver IKT - eHelse

Har du interesse for systemforvaltning og brenner for gode helhetlige løsninger?

Vi har ledig 100 % fast stilling som rådgiver i IKT Orkidé. Vi søker deg som kan bidra med dine egenskaper til å påvirke og utvikle sentrale fagsystemer innen helse og omsorg. 

IKT Orkide er et interkommunalt samarbeid som jobber for å løse digitaliserings-utfordringer for våre deltakerkommuner. Gjennom vårt arbeid med fellesprosjekter, kompetanseutvikling og drift av samlede løsninger, er vi en nøkkelspiller i regionens digitale omforming. Våre mål og retninger er tydelig beskrevet i vår strategi " Digital transformasjon", som du kan finne på www.iktorkide.no. Samarbeidet omfatter kommunene Aure, Averøy, Gjemnes, Kristiansund, Rindal, Smøla, Sunndal, Surnadal, og Tingvoll. IKT Orkide har levert gode tjenester til våre medlemskommuner i over 20 år.

Som rådgiver i IKT Orkide vil du oppleve en arbeidshverdag full av utfordringer og variasjon. Dine oppgaver vil variere og tilpasse seg medlemskommunenes skiftende behov. Du vil spille en viktig rolle i prosjektledelse for anskaffelser og implementering av nye fagsystemer, fungere som systemforvalter, og håndtere drift av fagnettverk på tvers av kommunene. Du vil bidra til innovasjon og utvikling som styrker våre kommuner.

Arbeidsområder

 • systemansvar innenfor fagområdene helse, sosial og omsorg
 • prosjektledelse og deltakelse i ulike utviklingsprosjekt
 • kommunikasjon og samhandling med leverandører
 • være pådriver for implementering, effektiv bruk og videreutvikling av løsningene
 • forbedringsarbeid, samhandling med andre løsninger
 • koordinere fagnettverk for ansatte i medlemskommunene
 • sørge for god opplæring og systemforståelse til ansatte 

Kvalifikasjonskrav

 • relevant mastergrad eller tilsvarende 5-årig høyere utdanning
 • høyere utdanning på bachelornivå kombinert med særlig relevant erfaring kan vurderes 
 • god norsk fremstillingsevne, muntlig og skriftlig

Ønskelige kvalifikasjoner 

 • relevant arbeidserfaring fra offentlig forvaltning og saksbehandling 
 • god kunnskap om bruk av digitale verktøy
 • erfaring fra prosjektarbeid

Vi søker deg som 

 • er en god motivator med evne til å skape engasjement
 • har gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • evner å jobbe selvstendig samtidig som du er en god lagspiller
 • tar ansvar og initiativ til å omsette planer til handling

Vi tilbyr

 • faglig utfordrende og varierte arbeidsoppgaver
 • mulighet for kompetanseutvikling og faglig utvikling
 • fleksibel arbeidstid og mulighet for delvis hjemmekontor
 • et spennende arbeidsmiljø med gode kollegaer på tvers av hele Nordmøre
 • dekning av flytteutgifter etter vedtatte retningslinjer
 • gode pensjonsordninger. Se mer om pensjonsordningen som gjelder for deg her: KLP 

Øvrige vilkår

Tror du at du kan ha fortrinnsrett til stillingen? Se mer om fortrinnsrett her.

Ansettelse skjer etter kommunalt avtaleverk og på de vilkår som framgår av lover, reglement og tariffavtaler. Kommunen har gode pensjons- og forsikringsordninger, inkludert ulykkesforsikring på fritiden. Det tas forbehold om endring av tjenestested, ansvars- og arbeidsområde samt eventuelle tilpasninger i stillingens innhold etter kommunens skiftende behov.

Søknad

Søknad sendes elektronisk via vårt rekrutteringssystem. Søkere som blir innkalt til intervju må ta med attesterte kopier av vitnemål og attester.

Kristiansund kommune ønsker mangfold, og vi oppfordrer kandidater som oppfyller kvalifikasjonskravene til å søke stilling hos oss, uavhengig av alder, kjønn, funksjonshemming eller nasjonal/ etnisk bakgrunn.

Kommunen praktiserer meroffentlighet ved tilsettinger. Det innebærer at søkere må begrunne særskilt hvis en søknad ønskes unntatt offentlighet. Begrunnelsen vil bli vurdert i forhold til reglene i Offentlighetsloven, og søkeren vil bli kontaktet. Hvis det etter kommunens vurdering ikke foreligger en særskilt grunn, vil søker komme med på offentlig søkerliste.

Til din informasjon vil søkere til stillinger aldri bli bedt om å oppgi BankID i forbindelse med søknadsprosessen. Med andre ord må du aldri gi fra deg BankID informasjon i forbindelse med jobbsøking.

Del på:

Referansenummer:

24/909

Fylke:

 • Møre og Romsdal

Søknadsfrist:

11.03.2024

Arbeidssted:

Kristiansund kommune

Kontaktpersoner:

Adresse:

Kongens plass 5, 6509 Kristiansund

Kart: