Kristiansund kommune

Kristiansund kommune

Sykepleier eller vernepleier

Er du sykepleier og har lyst til å arbeide i et trygt og faglig utfordrende arbeidsmiljø? Da er en ledig stilling hos oss på Storhaugen helsehus et godt valg! 

Storhaugen helsehus drifter kommunens korttidsplasser for utredning, kartlegging og behandling, spesialiserte korttidsplasser som rehabilitering og palliasjon, samt interkommunale øyeblikkelig hjelp døgntilbud, per tiden fordelt på 3 avdelinger. 

Vi søker nye kollegaer og har følgende ledige stillinger:

Arbeidssted pt. ved avdeling Rehabilitering og korttid: 
- 100 % fast stilling som sykepleier 

Arbeidssted p.t. ved avdeling Palliasjon og øyeblikkelig hjelp: 
- 80 % fast stilling som sykepleier 

Arbeidsted p.t. ved avdeling Utredning og korttid: 
- 89 % fast stilling som vernepleier eller sykepleier
- 90 % fast stilling som vernepleier

I disse stillingene gir arbeidsgiver et lønnstillegg på kr. 25.000 (pr. 100 % stilling) ved oppstart. Dette er et rekrutteringstiltak og gis til fast ansatte sykepleiere og vernepleiere i turnusstilling. 

Arbeidsområder

 • veiledning, tilrettelegging og bistand ut fra pasientens pleie- og bistandsbehov, i tråd med satte mål
 • mottak av nye pasienter
 • dokumentasjon og oppfølging av prosedyrer
 • medikamenthåndtering
 • medansvar for oppfølging og opplæring av studenter, lærlinger og elever
 • kollegaveiledning og deltakelse i forbedringsarbeid
 • samhandling og kommunikasjon med pasienter, pårørende og øvrig tjenesteapparat 

Kvalifikasjonskrav

 • norsk autorisasjon som sykepleier eller vernepleier
 • gode formidlingsevner, skriftlig og muntlig
 • gode ferdigheter innen dokumentasjon
 • god digital kompetanse

Ønskelige kvalifikasjoner

 • relevant arbeidserfaring innenfor fagområdene
 •  videreutdanning som spesialsykepleier
 • videreutdanning i praksisveiledning
 • videreutdanning i trygg legemiddelhåndtering
 • erfaring med "livets siste dager"

Vi søker deg som

 • har god observasjons– og handlingskompetanse
 • kan jobbe selvstendig og samtidig være en god lagspiller
 • har gode samarbeidsevner
 • er omstillingsdyktig i forhold til samarbeid på tvers av avdelingene
 • jobber målrettet med pasienten i fokus

Spesielle forhold i stillingen

 Stillingene har ulik helgebelastning, i forhold til helger med og uten langvakter. 

Vi tilbyr

 • god opplæring og veiledning gitt av fagsykepleier, samt faste ansatte som blir dine kontaktpersoner i prøveperioden
 • avdelingene har et inkluderende og godt arbeidsmiljø i et sterkt fagmiljø som jobber systematisk med fag og kvalitet, der pasienten sine helseutfordringer blir sett opp mot de ressurser, ønsker og mål denne har for eget liv
 • fagdager og personalmøter, i turnus, god internopplæring og sertifisering i medisinsk-teknisk utstyr og prosedyrer
 • gode pensjonsordninger. Se mer om pensjonsordningen som gjelder for deg her: KLP 
 • dekning av flytteutgifter etter vedtatte retningslinjer

Øvrige vilkår

Tror du at du kan ha fortrinnsrett til stillingen? Se mer om fortrinnsrett her.

Ved tilsetting må godkjent politiattest fremskaffes før arbeidsforholdets start.

Ansettelse skjer etter kommunalt avtaleverk og på de vilkår som framgår av lover, reglement og tariffavtaler. Kommunen har gode pensjons- og forsikringsordninger, inkludert ulykkesforsikring på fritiden. Det tas forbehold om endring av tjenestested, ansvars- og arbeidsområde samt eventuelle tilpasninger i stillingens innhold etter kommunens skiftende behov.

Søknad

Søknad sendes elektronisk via vårt rekrutteringssystem. Søkere som blir innkalt til intervju må ta med attesterte kopier av vitnemål og attester.

Kristiansund kommune ønsker mangfold, og vi oppfordrer kandidater som oppfyller kvalifikasjonskravene til å søke stilling hos oss, uavhengig av alder, kjønn, funksjonshemming eller nasjonal/ etnisk bakgrunn.

Kommunen praktiserer meroffentlighet ved tilsettinger. Det innebærer at søkere må begrunne særskilt hvis en søknad ønskes unntatt offentlighet. Begrunnelsen vil bli vurdert i forhold til reglene i Offentlighetsloven, og søkeren vil bli kontaktet. Hvis det etter kommunens vurdering ikke foreligger en særskilt grunn, vil søker komme med på offentlig søkerliste.

Til din informasjon vil søkere til stillinger aldri bli bedt om å oppgi BankID i forbindelse med søknadsprosessen. Med andre ord må du aldri gi fra deg BankID informasjon i forbindelse med jobbsøking.

Del på:

Referansenummer:

24/911

Fylke:

 • Møre og Romsdal

Jobbtype:

Fast

Heltid/Deltid:

Heltid

Arbeidstid:

Skift / turnus / arbeidstidsordning

Søknadsfrist:

26.02.2024

Arbeidssted:

Kristiansund kommune

Adresse:

Tempoveien 23 6508 Kristiansund

Kart: